Aktualności

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Aktualności

zdjęcie przedstawia logo Festiwalu 4 Żywiołów
24 Marca, 2017

Konkurs na Produkt Lokalny Lider A4

Od 5 lat, podczas Festiwalu 4 Żywiołów organizujemy konkurs na Produkt Lokalny Lider A4. Laureaci konkursu otrzymują Certyfikat Produktu Lokalnego, który wyróżnia ich spośród innych producentów, artystów czy twórców. W tym roku również zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do konkursu w jednej z czterech kategorii:- rękodzieło- twórczość artystyczna- kulinaria- usługi lokalne. Termin zgłoszeń do konkursu: 21 kwietnia 2017 r.Szczegółowe informacje na stronie Stowarzyszenia Lider A4
zdjęcie przedstawia piszczałki organów z kościoła w Smolcu
24 Marca, 2017

Stabat Mater Dolorosa w Smolcu

Muzyka wyraża to, co nie może być wypowiedziane i co nie może być stłumione” – Victor Hugo2. kwietnia po Mszy św. o godz 12.30 odbędzie się szesnasty z cyklu koncertów “Smolec Organum” organizowanych przez smolecką parafię i Chór “Smolec Cantans”. Swój talent w smoleckiej świątyni zaprezentują dwie znakomite artystki: mezzosopranistka Zoja Rolińska i kontralcistka Urszula Czupryńska.Obie panie wykonają średniowieczny hymn “Stabat Mater Dolorosa” (Stała Matka Boleściwa), arcydzieło światowej muzyki religijnej. Autorem słów jest Jacopone da Todi (1230-1306), włoski franciszkanin, mistyk i poeta. Utwór opisuje cierpienia Matki Boskiej opłakującej śmierć Jezusa. Pierwszy polski przekład ukazał się w kancjonale Walentego z Brzozowa w 1554 r. Poniżej prezentujemy ten tekst:Stoi Matka obolała,Łzy pod krzyżem przepłakała,Gdy na krzyżu Syn jej mrze.Jakże w duszy jest zmartwiona,Zasmucona, zachmurzona,Aż ją poprzeszywał miecz.Jakże smutnej i strapionejMatce tej BłogosławionejJednorodzonego mieć
Ośrodek Zdrowia w Kątach Wrocławskich
23 Marca, 2017

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Staszica 9 w Kątach Wrocławskich, Gmina Kąty Wrocławskie prosi o przedstawienie oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej  i elektrycznej nad robotami budowlanymi na w/w obiekcie. Nadzór będzie pełniony w odstępach min. 2 razy w tygodniu. W załączeniu wzór umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.Zakres inwestycji obejmował będzie wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Staszica 9 w Kątach Wrocławskich, wymianę stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianę istniejącego oświetlenia na nowe energooszczędne typu LED, modernizację ogrzewania (wymianę grzejników) bez ingerencji w budynek przylegającej kotłowni, tak aby zostały spełnione warunki dotyczące maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła U w odniesieniu do WT 2021.Umowny okres trwania inwestycji: 30.09.2017r.Wartość inwestycji brutto po otwarciu ofert przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót: 
23 Marca, 2017

Obwieszczenie o wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), uchwały Nr XVIII/249/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulic Legionów i Sybiraków oraz uchwały Nr XV/179/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kilianów-Szymanów dla działki nr 201 - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 6 kwietnia 2017 r.
zdjęcie przedstawia statuetkę konkursową w kształcie żarówki
23 Marca, 2017

Nagroda za oświetlenie Rynku

W dniu 22 marca br. podczas Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2017 w Warszawie pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju zostały rozdane nagrody w Konkursie na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2016 roku oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2016 roku.Konkurs ten miał na celu propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia. Jego zadaniem jest nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych, propagowanie i upowszechnianie dobrych,  innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań technicznych, dających możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności zużycia energii elektrycznej.Miło nam poinformować, że w kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH modernizacja oświetlenia Rynku w Kątach Wrocławskich otrzymała III nagrodę.

Strony

Aktualne inwestycje

Przebudowa drogi - bocznej, ul. Wrocławskiej

Przebudowa drogi bocznej ul. Wrocławskiej w Kątach Wr.

Gmina Kąty Wrocławskie podpisała umowę oraz przekazała teren przebudowy ul. Wrocławskiej w Kątach...

Ankieta

Gdzie rozliczasz roczne zeznanie podatkowe tzw. PIT?