Aktualności

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Aktualności

10 Października, 2019

Do dnia 22 października 2019r. trwa nabór ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 1274/VI/19 z dnia 27 września 2019 r. ogłosił konkurs pn. "Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności".Zadanie obejmuje:1. doposażenie w sprzęt oraz w środki transportu ochotniczych jednostek ratowniczych2.  doskonalenie umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwaSzczegółowe informacje o konkursie wraz z wzorami wymaganych dokumentów konkursowych zamieszczone są na stronie  BIP UMWD w zakładce Ogłoszenia o Konkursach,  pod adresem  http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,51731,idmp,127,r,r
10 Października, 2019

Rozpoczyna się modernizacja dworca kolejowego w Kątach Wrocławskich!

Informację o modernizacji przekazali na dzisiejszym briefingu prasowym zorganizowanym na dworcu w Kątach Wrocławskich: Paweł Hreniak wojewoda dolnośląski, Krzysztof Golubiewski członek zarządu PKP S.A. oraz Łukasz Zbroszczyk burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.Kapitalny remont zakłada odnowę elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachów. Wewnątrz powstaną przestrzenie do obsługi pasażerów, w których znajdą się m.in. ogrzewane poczekalnie i toalety. Modernizacja wyeliminuje bariery architektoniczne wewnątrz i na zewnątrz budynków. Część pomieszczeń zostanie przekazana do użytkowania Gminie Kąty Wrocławskie.Budynki zostaną wyposażone w systemy monitoringu i zarządzania obiektami. Inwestycja przewiduje zagospodarowane terenów przydworcowych. Modernizacja dworca w Kątach Wrocławskich zostanie finansowana z budżetu państwa oraz środków własnych PKP S.A. Wartość inwestycji wynosi 14,5 mln zł. Przebudowa dworca zakończy się w 2021 roku.
08 Października, 2019

Zmiana rozkładów jazdy autobusów aglomeracyjnych od 14.10.2019

Drodzy Pasażerowie,informujemy, że od dnia 14 października 2019 roku ulega zmianie rozkład jazdy linii aglomeracyjnych Gminnej Komunikacji Autobusowej.Nowe rozkłady jazdy znajdą Państwo poniżej - po kliknięciu w odpowiedni numer oraz w załącznikach.Linia 817Linia 827 837Linia 847 857Linia N07
02 Października, 2019

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIEOGŁASZA KONKURSNA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH  Zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony – 3  lataWymiar etatu: pełny etatMiejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie.  Wymagania  niezbędne:1. obywatelstwo polskie,2. wykształcenie wyższe,3. co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,5. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany przedstawić zaświadczenie o niekaralności,
02 Października, 2019

Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja rekrutacji do składu juniorskiego klubu sportowego Jaguars Kąty Wrocławskie wraz z przeszkoleniem utworzonej grupy juniorów "

Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego. Szczegóły na stronie: http://bip.katywroclawskie.pl/dokumenty/12798

Strony

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?