Aktualności

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Aktualności

01 Kwietnia, 2020

Obwieszczenie w sprawie odwołania dyskusji publicznych nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Szanowni Państwo,w związku z przyjęciem przez Sejm RP w dniu 28 marca 2020r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii informuję, że odwołuje się dyskusje publiczne nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:obszaru położonego w południowej części obrębu Kąty Wrocławskie, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/345/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 czerwca 2013 r., która powinna odbyć się 3 kwietnia 2020 r.,wsi Pietrzykowice w rejonie ulicy Fabrycznej, która powinna odbyć się 17 kwietnia 2020 r.Projekty ponownie zostaną wyłożone do publicznego wglądu w późniejszym terminie. Informacja o ponownych wyłożeniach zostanie upubliczniona zgodnie z art. 17 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293).
31 Marca, 2020

Wprowadzono nowe obostrzenia

Rząd wprowadza nowe obostrzenia na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia.Nowe regulacje dotyczą następujących kwestii:- w sklepie będzie mogło przebywać w danym momencie trzy razy więcej ludzi, niż jest w nim kas: w przypadku supermarketów, w których jest 5 kas, zakupy będzie mogło jednocześnie robić 15 osób. W małych sklepach z jedną kasą równocześnie w danej placówce będzie mogło przebywać tylko trzech klientów.- na poczcie będzie mogło przebywać w danym momencie dwa razy więcej ludzi, niż jest w niej okienek: w przypadku placówek pocztowych, w których są 2 okienka, w pomieszczeniu będzie mogło jednocześnie przebywać 4 osoby. W małych pocztach z jednym okienkiem równocześnie w danej placówce będzie mogło przebywać tylko 2 klientów.- godziny dla seniorów w sklepach, aptekach i drogeriach: 2 godziny (w godzinach 10-12), będą do nich wpuszczane jedynie osoby w wieku powyżej 65 lat. Apel do seniorów, by jak najrzadziej wychodzili po zakupy.
31 Marca, 2020

Informacja dla przedsiębiorców

Informujemy o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line na stronie www.firma.gov.pl ) lub przesyłania wniosków pocztą. W przypadku wysłania pocztą podpis przedsiębiorcy złożony na wniosku powinien być poświadczony przez notariusza. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód np. choroby.
31 Marca, 2020

Maseczka dla Seniora

Rozpoczynamy akcję charytatywnego szycia maseczek* ochronnych dla seniorów Gminy Kąty Wrocławskie.Państwo Monika i Przemysław Chałada z Devono z Gniechowic wykonali wykroje. W przyszłym tygodniu doręczymy materiał osobom, które chcą się przyłączyć do wspólnego szycia.Kto może szyć?Każdy kto ma maszynę i chociaż podstawowe umiejętności szyciaJak zgłosić się do szycia?Zadzwoń w godzinach pracy urzędu: 71 390 72 20Jak uszyć maseczkę?To bardzo proste! Szczegóły zamieszczamy poniżej.Co zrobimy z maseczkami?Po uszyciu maseczki przekażemy starszym mieszkańcom gminy poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sołtysów, strażaków.Pamiętamy o bezpieczeństwiePodstawą domowej produkcji masek jest bezpieczeństwo i sterylność. Szyją więc wyłącznie osoby niewykazujące objawów, w rękawiczkach i masce. Trzeba mieć zdezynfekowane maszyny i nożyczki, nie wkładamy też szpilek do ust. Po uszyciu maseczki należy ją zapakować do jednorazowego woreczka.
30 Marca, 2020

Praca Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w okresie trwania ogłoszonego stanu epidemii na terenie kraju

Szanowni Państwo,w związku z przyjęciem przez Sejm w dniu 28 marca 2020r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania), informujemy że od miesiąca kwietnia br. zostanie wznowiona praca Rady Miejskiej oraz stałych Komisji Rady Miejskiej.Aktualnie trwają prace mające na celu przygotowanie sprawnego przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej planowanej na miesiąc kwiecień br. oraz uruchomienie prac stałych komisji rady przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków technologicznych.

Strony

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?