Aktualności

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

22 Stycznia, 2021

Sesja Rady Miejskiej - 28.01.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), zwołuję Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia  2021 r. o godz. 9:00 w formie wideokonferencji. Otwarcie sesji. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych. Sprawozdania z prac komisji. Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.  Pytania radnych i mieszkańców. Rozpatrzenie projektów uchwał: 7.1    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kąty Wrocławskie  na lata 2021 – 2023, 7.2    w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
żarówka leżąca na trawie, wypełniona kamykami i zieloną rośliną.
21 Stycznia, 2021

Dofinansowania na zakup i montaż nowego źródła ogrzewania dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, które są przeznaczone na zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj.: kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych.   Serdecznie zachęcamy do skorzystania z programu i uzyskania finansowego wsparcia na ekologiczne formy ogrzewania.   Więcej informacji na stronie: https://bit.ly/3944e4l    
grafika przedstawia trzy obrazy na których przeprowadzane są szczepienia
15 Stycznia, 2021

Uruchomiliśmy infolinię w sprawie transportu na szczepienia przeciw Covid-19

Gminna infolinia dla osób, które nie mogą dotrzeć samodzielnie do punktu szczepień Informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 pod numerem telefonu 71 390 71 56* Dla kogo dowóz na szczepienia Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osoby starsze, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez gminę transportu. Od piątku 15 stycznia 2021 r. pod numerem  zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy będą mogli zgłaszać chęć skorzystania z dowozu. Prosimy najpierw o rejestrację na szczepienie w punkcie szczepień. Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nie wyznacza ani daty, ani godziny szczepienia danej osoby. Rejestracji na szczepienie przeciw Covid-19 należy dokonać przez: o Internet, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta Otworzy się w nowym okniehttps://pacjent.gov.pl/
13 Stycznia, 2021

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnoślaskiego

zdjęcie przedstawia dłoń w rękawiczce trzymającą strzykawkę ze szczepionką przeciw covid19
13 Stycznia, 2021

Szczepienia przeciw COVID-19 - informacje

Szanowni Mieszkańcy, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 oraz dowozów, informujemy, że: Rejestracja na szczepienia Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat rusza 15 stycznia.

Strony

Aktualne inwestycje

Modernizacja bieżni lekkoatletycznej w Kątach Wrocławskich

W ramach projektu Modernizacja kompleksu sportowego w Kątach Wrocławskich ruszyły prace związane z...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?