Aktualności

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Aktualności

13 Grudnia, 2018

W Wigilię UMiG będzie nieczynny

Wigilia, 24 grudnia 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich. Dzień ten został odpracowany w sobotę 1 grudnia 2018 roku.Za utrudnienia przepraszamy.
07 Grudnia, 2018

Delfinek uroczyście otwarty

7 grudnia 2018 r. nastąpiło w Kątach Wrocławskich otwarcie przyszkolnej pływalni Delfinek. W uroczystości wzięli udział m.in. władze gminy (burmistrz Łukasz Zbroszczyk, zastępca burmistrza Katarzyna Łapińska-Szymańska, sekretarz Lucyna Garbaczonek, skarbnik Małgorzata Wujciów), przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pacyna wraz z radnymi Rady Miejskiej, reprezetant marszałka - dyrektor Piotr Nowicki, starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, ksiadz proboszcz Krzysztof Tomczak, dyrektor GOKiS Maria Mach, zastępca dyrektora GOKiS Paweł Pilski, pracownicy nowego basenu, przedstawiciele generalnego wykonawcy, a także liczni uczniowie wraz z rodzicami. 
01 Grudnia, 2018

AKCJA ZIMA 2018/2019

Zasady Zimowego Utrzymania Dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.Podstawy prawneUstawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.).Porozumienie pomiędzy Powiatem Wrocławskim i Gminą Kąty Wrocławskie w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Zasady ogólne prowadzenia akcji zimowej
30 Listopada, 2018

Wybory wewnętrznych organów Rady Miejskiej

W dniu 29 listopada 2018 r. podczas II Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich odbyły się wybory wewnętrznych organów Rady - Wiceprzewodniczących Rady, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz komisji stałych Rady.W wyniku głosowania tajnego na Wiceprzewodniczących Rady zostali wybrani Wanda Laszczyńska i Wojciech Wójcik.Poniżej przedstawiamy składy osobowe i przedmioty działania poszczególnych komisji.Komisja Budżetu i RozwojuPrzedmiotem działania komisji są w szczególności sprawy: budżetu gminy, inwestycji i remontów, gospodarki nieruchomościami, promocji gminy i współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, współpracy z organizacjami pozarządowymi według właściwości merytorycznej komisji.Skład Komisji:
22 Listopada, 2018

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.), oraz uchwał: Nr XXXI/413/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 maja 2017r., Nr XXXI/414/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 maja 2017r., Nr XXXIX/510/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lutego 2018 r. i Nr XXXII/427/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 czerwca 2017r.

Strony

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?