Aktualności

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Aktualności

05 Grudnia, 2019

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych na grudzień 2019 r. - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Szanowni Państwo, w załączniku znajduje się harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych na grudzień 2019 r. Mogą Państwo uzyskać dofinansowanie na realizację zadań publicznych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego znajdziecie Państwo na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,roraz na FB: Pozarządowy Dolny Śląsk – profil na FB: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/Inne adresy:
Na zdjęciu dłonie i wiele zielonych ludzików jakby wycietych z papieru
28 Listopada, 2019

Praca - terapeuta uzależnień

Gmina Kąty Wrocławskie poszukujepsychologa specjalistę terapii uzależnieńdo prowadzenia punktu konsultacyjnego.Informacje:i Anna Dębicka, tel. 071/ 390-71-57
14 Listopada, 2019

KONKURSY NA 2020 ROK OGŁOSZONE PRZEZ MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

Szanowni Państwo, Minister Sportu i Turystyki ogłosił 3 nabory wniosków na realizację programów Klubowych w 2020 roku.I.  Nabór wniosków na realizację w 2020 roku Programu „KLUB”Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2020 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
13 Listopada, 2019

AKCJA ZIMA 2019/2020

Zasady Zimowego Utrzymania Dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.Zasady ogólne prowadzenia akcji zimowejObowiązek zimowego utrzymania dróg (ZUD) objętych niniejszym planem spoczywa na zarządcy dróg gminnych - Burmistrzu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.Czynności ZUD prowadzi się na drogach powiatowych (w wyniku porozumienia pomiędzy Powiatem Wrocławskim i Gminą Kąty Wrocławskie), gminnych oraz wewnętrznych stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie, wg standardów opisanych w dalszej części opracowania.Czynności ZUD prowadzą podmioty wyłonione w oparciu o ustawę – Prawo zamówień publicznych, współpracujące z pracownikami Wydziału Dróg i Transportu Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.W wyjątkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych (np. intensywne opady śniegu, silny wiatr itp.) akcja ZUD może być prowadzona zgodnie z przepisami o działaniach w stanie kryzysu. Określenie pojęć
12 Listopada, 2019

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Wszemiłowice - Jurczyce

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Wszemiłowice – Jurczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.11.2019r. do 10.12.2019r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, pokój nr 14,  w godzinach pracy urzędu.Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, odbędzie się w dniu 09.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, o godz. 900.

Strony

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?