Nieodpłatna pomoc prawna

05/01/2016

Nieodpłatna pomoc prawna

WAŻNA INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU PORADNI
UWAGA - Zmiana w działalności z uwagi na koronawirusa - szczegóły.


LISTA  JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

ULOTKA INFORMACYJNA

WAŻNA INFORMACJA

Od 4 stycznia 2016 roku w Kątach Wrocławskich w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Zwycięstwa 23 działa PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 18.

W wyniku zawartego ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu porozumieniem, od początku 2016 r. w Kątach Wrocławskich udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna dla osób najuboższych, młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych.

Ustawa przewiduje bezpłatną pomoc prawną dla osób, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej; osób do 26. roku życia i tych, które ukończyły 65 lat; kombatantów i weteranów; posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz tych, którzy w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Pomoc taka obejmuje: poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach; wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego; udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że sprawa znajduje się na etapie przedsądowym i nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze; sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowo-administracyjne; sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym; ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

Godziny pracy lokali: 14.00 – 18.00 – 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu

plakat przedstawia informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wrocławskim

Szczegóły na stronie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Ponadto Powiatowy Rzecznik Konsumentów we Wrocławiu informuje, że w ramach współpracy z Uniwersytecką Poradnią Prawną w budynku wrocławskiego starostwa przy ul. Kościuszki 131 można uzyskać bezpłatne porady prawne świadczone przez studentów prawa z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Osoby pragnące skorzystać z pomocy prawnej zapraszamy na dyżury w każdy poniedziałek i piątek w godzinach od 13:30 do 15:30 w biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów, mieszczącego się w budynku starostwa w pokoju nr 10.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych porad prawnych proszone są o zabranie ze sobą skserowanej kopii dokumentów związanych z nurtujących ich problemem.

Autor: 
Weronika Szwaj