Wnioski o dodatki ciepłownicze

23/09/2022

Wnioski o dodatki ciepłownicze

21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów społecznych dotyczące niektórych źródeł ciepła.

Ruszył nabór wniosków o dodatek ciepłowniczy dla osób, które ogrzewają domy lub mieszkania opałem innym niż węgiel i wyroby węglopochodne.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) o dopłatę ubiegać się mogą osoby, które jako główne źródło ciepła wykorzystują w swoim  gospodarstwie domowym:

-kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,

-kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatek nie przysługuje ogrzewającym gazem ziemnym),

-kocioł olejowy.

 

Wysokość dodatku grzewczego uzależniona jest od zgłoszonego źródła ciepła:

 - 3000 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy pelletem lub biomasą

- 1000 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy drewnem

- 2000 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy olejem opałowym

- 500 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy skroplonym gazem LPG

 

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków https://ceeb.gov.pl/

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - pokój nr 6 (parter) oraz w  Biurze Obsługi Klienta w Smolcu w godzinach pracy Urzędu.

Obecnie elektroniczny wniosek o wypłatę dodatku węglowego nie jest dostępny na platformie usług e-PUAP.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/wnioski-do-pobrania-i-informacje-dla-gospodarstw-domowych-i-podmiotow-spolecznych-w-sprawie-dodatkow-z-tytulu-wykorzystania-niektorych-zrodel-ciepla

Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r.

Autor: 
Anna Sowa