Regulacje prawne dotyczące dotacji dla organizacji NON-PROFIT

   
  FINANSOWANIE SPORTU W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE:
  • Uchwała nr XVII/171/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie:

   https://www.katywroclawskie.pl/sites/default/files/pliki/xvii-171.pdf

  FINANSOWANIE POZOSTAŁYCH SFER ZADAŃ PUBLICZNYCH: 

  • Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.