Regulamin subskrypcji newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie/Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie danych osobowych (adres email) w celu subskrypcji usługi Newsletter zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na otrzymywanie od Urzędu Miasta i Gminy informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji usługi Newsletter jest:

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

telefon: +48 71 390 72 23

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@katywroclawskie.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • realizacji usługi Newsletter na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych - w tym zakresie dane będą wykorzystywane do momentu żądania usunięcie z subskrypcji usługi Newsletter (odwołania zgody)  

Państwa dane przekazujemy:

 • Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  - Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne związane z realizacją usługi;

Posiadają Państwo prawa w odniesieniu do danych osobowych:

 •  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 •  prawo do ich sprostowania danych osobowych,
 •  prawo usunięcia danych,
 •  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 •  prawo do cofnięcia zgody,
 •  prawo do przenoszenia danych

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji usługi.

Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane.

Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: www.katywroclawskie.pl/pl/page/rodo.

Administrator Danych Osobowych

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie