Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie
04/03/2024

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

W związku z trwającymi robotami związanymi w budową świetlicy wiejskiej w Sadkowie informuje się, że wykonano wykop szerokoprzestrzenny w celu wymiany gruntu pod budynek świetlicy, trwa wymiana gruntu wraz z jego zagęszczaniem. Na budowę dostarczony został materiał do wykonania ław i ścian fundamentowych.

W kwestii przypomnienia, informuje się, że obiekt powstaje w Sadkowie przy ul. Szkolnej. Budowę realizuje firma ERA S.A. z Wrocławia. 

W listopadzie 2023 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ZIT WrOF. Wnioskowana kwota dofinansowania - 2 302 193,10 zł. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę organu dofinansowującego i przyznane zostało mu dofinansowanie w pełnej wnioskowanej kwocie.