Zabytki

Najstarszym zachowanym zabytkiem jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, wzniesiony w I poł. XV wieku na miejscu wcześniejszego wzmiankowego w 1302r. Rozbudowany został w 1520r. Jest to budowla gotycka halowa, orientowana, z węższym trójbocznie zakończonym prezbiterium i wieżą kwadratową od dołu. Górna część wieży pochodzi z lat 1825-1827. Północna cześć muru to fragment dawnych obwarowań miejskich wzniesionych w I poł. XIVw.

Z 1879r. pochodzi Ratusz miejski. Do jego pd-wsch części przylega wieża ratuszowa z 1613 roku.

Pałac w Krobielowicach sięga swoimi początkami lat 1570-1580. Obecnie odbudowany. Pałac posiada dziedziniec z krużgankami, marmurowe schody, kominki w pomieszczeniach, piękne arkady na słupach i kolumnach. Na południe od pałacu znajduje się staw i park.

Pałac w Kębłowicach został ukończony w 1880r. Jest to budynek jednopiętrowy z mieszkalnym poddaszem. Na końcach elewacji frontowej znajdują się dwupiętrowe wieżyczki, ośmiokątne z kopulastymi hełmami z lukarnami.

Pałac w Samotworze został wzniesiony w latach 1776-1781 według projektu K. Gotharda Longhansa. Wokół pałacu znajduje się park krajobrazowy ok. 3ha urządzony w końcu XVIII w., ale z zachowanym starszym drzewostanem.

Zabrodzie (Zweibrodt) - pierwotnie był tu zameczek myśliwski Habsburgów, w latach 1872-73 zbudowano nowy pałac. Zburzony w trakcie oblężenia Wrocławia, gruzy usunięto. Zachowały się natomiast zabudowania dworskie i 4 ha park ze stawem.

Wśród wielu innych zabytków na uwagę zasługują jeszcze kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Bogdaszowicach (XIVw.), kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Pańskiego w Jaszkotlu (XVw.), barokowy pałac w Kamionnej (poł. XVIIIw.), ruiny zamku renesansowego w Smolcu (I poł.XVIw.)