Sołectwa i Rady Osiedli

Sołectwa stanowią jednostki pomocnicze Gminy. Nadzór nad ich działalnością sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.