Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Rozpoczyna się modernizacja dworca kolejowego w Kątach Wrocławskich!

10 Października, 2019

Wystawka - jesień 2019

19 Września, 2019

Do dnia 22 października 2019r. trwa nabór ofert na realizację w...

10 Października, 2019

Zmiana rozkładów jazdy autobusów aglomeracyjnych od 14.10.2019

08 Października, 2019
02 Października, 2019

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIEOGŁASZA KONKURSNA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH  Zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony – 3  lataWymiar etatu: pełny etatMiejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie.  Wymagania  niezbędne:1. obywatelstwo polskie,2. wykształcenie wyższe,3. co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,5. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany przedstawić zaświadczenie o niekaralności,
Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wrocławskiego.
26 Kwietnia, 2019

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?