30/11/2023

Paczka dla Dzieciaka na Święta od Strażaka

Paczka dla Dzieciaka na Święta od Strażaka to akcja, która w okresie świątecznym łączy ludzi, których pasją jest pomaganie. Jej ideą jest obdarowanie dzieci z oddziałów onkologicznych prezentami, pozwalającymi im choć na chwilę zapomnieć o szpitalnej rzeczywistości. W tym roku po raz pierwszy do akcji przyłączyła się również Gmina Kąty Wrocławskie...
09 Listopada, 2023

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Smolcu przy ul. Lipowej nr 6

Kąty Wrocławskie, 2023-11-09   O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U Na podstawie art. 37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm ), Burmistrz Miasta i Gminy  Kąty Wrocławskie ogłasza IV przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Smolcu przy ul. Lipowej nr 6. W dniach 4 maja 2023 r., 19 lipca 2023 r., 3 października 2023 r. odbyły się przetargi w wyniku których nie wyłoniono kandydata na nabywcę.
05 Lipca, 2023

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Jaszkotla w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka Jaszkotle na wieś Jaszkotle.

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Jaszkotla w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka Jaszkotle na wieś Jaszkotle.   Konsultacje zostały przeprowadzone poprzez bezpośrednie, otwarte spotkanie z mieszkańcami w postaci zebrania wiejskiego w dniu 04.07.2023 r. w świetlicy wiejskiej    w Gądowie o godz. 18.00. Zebranie odbyło się w II terminie - po upływie 30 min. Podczas zebrania uprawnieni do głosowania otrzymali ankietę konsultacyjną ze skierowanym do mieszkańców pytaniem: „Czy jesteś za zmianą miejscowości Jaszkotle z przysiółka na wieś”. W konsultacjach wzięło udział 8 osób. liczba głosów ważnych – 8 liczba głosów nieważnych – 0   Stwierdza się, iż w wyniku przeprowadzonych konsultacji mieszkańcy miejscowości Jaszkotla wypowiedzieli się za zmianą rodzaju miejscowości Jaszkotle  z „przysiółek  na  wieś”, za było 7 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
06 Marca, 2023

Konkurs „Przyroda Wokół nas"

Konkurs organizowany jest przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego - Romana Potockiego. Regulamin konkursu znajduje się w załączniku poniżej oraz został przekazany do szkół podstawowych z terenu Powiatu Wrocławskiego.
27 Września, 2022

Szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”.

Zapraszamy na szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”. Interdyscyplinarne szkolenie prowadzone przez ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa ma na celu wsparcie podmiotów lokalnych w procesie codziennego zarządzania dziedzictwem. Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zajmujących się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym: - pracowników instytucji kultury, - przedstawicieli organizacji pozarządowych, - przedsiębiorców, - właścicieli zabytków, - środowisk konserwatorskich. Szkolenie odbędzie się w formie on-line, w trybie modułowym.
23 Września, 2013

Zaproszenie do „Cichej Doliny” w Kątach Wrocławskich

Z przyjemnością informujemy, że w gminnym parku o wdzięcznej nazwie „Cicha Dolina” została utworzona ścieżka przyrodniczo-edukacyjna. Aby dotrzeć do ścieżki należy ulicą Sobótki udać się na Żwirownię – jest to miejsce dobrze znane kąteckim wędkarzom oraz miłośnikom długich spacerów. Trasa ścieżki rozpoczyna się przy zbiorniku wodnym, następnie biegnie wzdłuż ściany lasu i przechodzi na pola   położone między lasem i Bystrzycą gdzie znajdują się fragmenty starorzeczy. Dalej kieruje się drogą wzdłuż rzeki do miejsca gdzie Bystrzyca krzyżuje się z Czarną Wodą. Ostatnie tablica informacyjna została usytuowana przy drodze prowadzącej z doliny do wiaduktu nad autostradą. Na trasie znajdziemy dziesięć kolorowych tablic informujących o bogactwie przyrodniczym i kulturowym naszej Gminy. Ścieżkę opracowali pracownicy  Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych wspólnie z pracownikami Gminy. Również koszty jej urządzenia zostały poniesione wspólnie. 

Strony