Aktywny weekend

   

Gminne szlaki turystyczne to ponad 50 km ścieżek dedykowanych rowerzystom oraz miłośnikom pieszych wędrówek, biegania i nordic walkingu.

To również trasa kajakowa Bystrzycą.

Przy szlakach znajdują się stadniny koni, umożliwiające jazdy w terenie. Można również skorzystać z pola golfowego.

Gminne szlaki turystyczne obejmują dwie duże pętle:

 - na północ od Kątów Wrocławskich – szlak niebieski, Szlak Bobra

 - na południe – szlak zielony, Szlak Bielika.

Pobierz mapę

Pętle uzupełnione są o ścieżki łącznikowe – szlaki czarne, co umożliwia dostosowanie trasy przejazdu lub przejścia do własnych możliwości fizycznych i czasowych.

 

Trasy wytyczone są ścieżkami polnymi i leśnymi oraz lokalnymi drogami, o umiarkowanym i niewielkim natężeniu ruchu.

W miejscach, gdzie trasa przebiega po drogach publicznych, należy pamiętać o konieczności zastosowania się do przepisów ruchu drogowym.

 

Osią gminnych szlaków turystycznych jest Bystrzyca. Wędrując szlakami podziwiamy zakola rzeczne, starorzecze, meandry Bystrzycy. Wiosną niezwykłą atrakcją są połacie śnieżyczki-przebiśnieg.

W ciągu całego roku bystre oko dostrzeże ślady żerowania bobrów oraz szybującego bielika, który na tym terenie ma swoje gniazda.

Szlak prowadzi również (rejon Kamionnej i Czerńczyc) przez tereny Natura 2000 Przeplatki nad Bystrzycą. Nazwa tego obszaru pochodzi od motyla przeplatka maturny, podlegającego całkowitej ochronie,

Na trasie szlaków znajduje się wiele zabytków historii: Pałacu Krobielowice, kościoły w Sośnicy czy w Małkowicach.  Miłośnicy wina nie powinni ominąć Winnicy Adoria w Zachowicach, które oferuje znakomite lokalne trunki.

 

Zapraszamy do wędrówek po gminie Kąty Wrocławskie.

 

Szlak Bobra, znaki niebieskie

Kąty Wrocławskie – Jurczyce – Romnów – Małkowice - Sadowice – Sadkówek – Sośnica - Kąty Wrocławskie,

Łączna długość 16 km, przewidywany czas ok.2 godz., trasa łatwa - do przejechania z dziećmi

wytyczona ścieżkami polnymi i leśnymi oraz lokalnymi drogami, o niewielkim natężeniu ruchu.

Pobierz ślady gpx

Aby skorzystać ze śladów gpx należy pobrać aplikację.

Polecane przez rowerzystów:

Endomondo

GPS SPORTS

 

 

 

Szlak Bielika, znaki zielone

Kąty Wrocławskie – Sośnica – Krobielowice – Zachowice – Czerńczyce - Kamionna - Kąty Wrocławskie,

Łączna długość 23 km, przewidywany czas ok.3 godz., trasa trudniejsza,

wytyczona głównie ścieżkami polnymi i leśnymi. Na niewielkim odcinku między Sośnicą a Krobielowicami trasa prowadzi nieco bardziej ruchliwą droga nr 346.

Pobierz ślady gpx

Aby skorzystać ze śladów gpx należy pobrać aplikację.

Polecane przez rowerzystów:

Endomondo

GPS SPORTS

 

 


Mapa do pobrania

Autor: 
Ilona Migacz