Władze gminy

pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Julian Żygadło

tel. 71 390 72 10

parter - pok. 1, e-mail: burmistrz@katywroclawskie.pl

Sekretarz Gminy Monika Kwil-Skrzypińska

tel. 71 390 72 10

parter - pok. 1C, e-mail: sekretarz@katywroclawskie.pl

Skarbnik Gminy Agata Dudek-Golińska

tel.71 390 72 29

I piętro, e-mail: skarbnik@katywroclawskie.pl