Władze gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Katarzyna Sebzda-Sztul

Katarzyna Sebzda-Sztul swoje życie związała z gminą Kąty Wrocławskie i od 16 lat mieszka w Gniechowicach.  Jest absolwentką Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończyła studia z zakresu pedagogiki, marketingu i zarządzania w oświacie oraz zarządzania i finansów w ochronie zdrowia.

Swoją drogę zawodową rozpoczęła tuż po zakończeniu studiów, podejmując pracę nauczyciela w przedszkolu. Następnie została powołana na zastępcę dyrektora tej samej placówki. Podnosząc kwalifikacje zawodowe i umiejętności objęła stanowisko menedżera placówki medycznej. Zdobytą wiedzę i doświadczenie przekuła w działania praktyczne, tworząc nowoczesną przychodnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej, którą aktualnie prowadzi. 

Przez wiele lat aktywnie pracowała również na rzecz społeczności lokalnej. Doświadczenie samorządowe zdobywała jako radna Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. W latach 2019 — 2023 pełniła również funkcję sołtysa w sołectwie Gniechowice-Stary Dwór. Dodatkowo ukończyła szkolenie podstawowe strażaków ratowników i jest aktywną druhną Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniechowicach.

Jej domeną jest praca dla dobra i na rzecz ludzi. To działaczka społeczna zaangażowana w wiele projektów z zakresu edukacji, zdrowia, spraw społecznych i szeroko rozumianej ekologii. Jednym z jej priorytetów jest angażowanie się w akcje charytatywne - pomoc uchodźcom wojennym, działalność w ramach szeroko rozumianej profilaktyki, integracji, które współorganizowane są wraz ze stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz ludzi, zwierząt i ochrony środowiska.

Prywatnie jest szczęśliwą żoną, troskliwą mamą dwóch synów i spełniającą się kobietą. W czasie wolnym od pracy i obowiązków lubi czytać książki, uprawiać sport i spacerować ze swoimi czworonogami. Interesuje się psychologią i socjologią.

Kontakt:

tel. 71 390 72 10
parter - pok. 1 A

e-mail: burmistrz@katywroclawskie.pl

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Tomasz Giniewski

Kontakt:
tel. 71 390 72 10
parter - pok. 1 B
e-mail: tomasz.giniewski@katywroclawskie.pl

II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Anna Krawczyk-Herbut

Kontakt:
tel. 71 390 72 10
parter - pok. 1 C
e-mail: anna.krawczyk-herbut@katywroclawskie.pl