Aktualne inwestycje

Inwestycje
30/08/2021

Nowe oświetlenie drogowe

Zakończone zostały prace związane z budową nowego oświetlenia drogowego w Smolcu na ul. Dębowej i Miodowej oraz w Kątach Wrocławskich przy przejściach dla pieszych na ul. Nowowiejskiej i Popiełuszki (w rejonie sklepu sieci Biedronka). Aktualnie prowadzone są prace przy budowie doświetlenia przejść dla pieszych w Pełcznicy, Sadkowie, Sośnicy, Zabrodziu, jak również oświetlenia drogowego zatoki autobusowej przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich (w pobliżu stacji PKP), ul. Lipowej w Gniechowicach, ul. Ogrodowej w Sadkowie, ul. Chabrowej w Smolcu. Powstaje także oświetlenie odcinków dróg łączących Kąty Wrocławskie i Pełcznicę, Skałkę i Samotwór oraz Kamionną i Piławę.
16/08/2021

Zakończono prace odbiorowe żłobko-przedszkola w Kątach Wrocławskich

W piątek (13.08.) zakończyły się czynności odbiorowe nowo wybudowanego obiektu żłobko-przedszkola przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich.  W wyniku prac powstał obiekt o powierzchni zabudowy 3.350 m2 i kubaturze 20.972 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą wodociągową, kanalizacyjną i drogową. Obiekt jest w pełni wyposażony, a do dyspozycji dzieci oddane zostały dwa osobne place zabaw.  Budowa części żłobkowej obiektu została dofinansowana z Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Maluch +” 2020 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Nowy wygląd ulicy Polnej
13/08/2021

Zakończono remont ulicy ul. Polnej w Samotworze

Zakończone zostały prace remontowe ulicy Polnej w Samotworze.  Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni ze starej kostki kamiennej na nawierzchnię asfaltową. Dodatkowo wzmocniona została podbudowa i wykonana korekta krawężników. Do utwardzenia pobocza wykorzystane zostały odzyskane materiały kamienne. Prace polegały również na udrożnieniu kanalizacji odwodnieniowej, korekcie wpustów deszczowych oraz regulacji infrastruktury towarzyszącej.
19/07/2021

Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Zakończono budowę obiektu przedszkolno - żłobkowego przy ulicy Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Roboty rozpoczęły sie w sierpniu 2020 roku a  prowadziła je firma Turpis z Wrocławia. Łączny koszt budowy obiektu  wyniósł 17,5 mln złotych. W wyniku prac powstał budynek o  powierzchni zabudowy 3.350 m² i kubaturze 20.972 m². Inwestycja objęła również swoim zakresem budowę boiska rekreacyjnego, dwóch placów zabaw, oraz warzywniak do nauki samodzielnej uprawy warzyw dla milusińskich.  w obiekcie przedszkonym znajdzie się osiem grup dla 200 dzieci przedszkolnych oraz dwie grupy dla 50 dzieci żłobkowych. Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych
16/07/2021

Drogi rowerowe oraz B&R

Zakończyła się budowa pierwszego odcinka drogi rowerowej w ciągu drogi 2010D, który rozpoczyna się na ul. Spóldzielczej w Kątach Wrocławskich i prowadzi do ul. Słonecznej w Nowej Wsi Kąckiej. Kolejnym etapem będzie budowa odcinka drogi rowerowej w Sadkowie wzdłuż ulicy Kolejowej w kierunku stacji kolejowej w Sadowicach. Wykonawcą robót jest firma  Rokam II z Ząbkowic Śląskich.

Strony