Aktualne inwestycje

Inwestycje
Droga rowerowa wzdłuż ul. Parkowej w Mokronosie Dolnym w kierunku Wrocławia
30/11/2023

Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka

W ramach projektu pn. „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” zostały zrealizowane i odebrane kolejne odcinki dróg rowerowych przebiegających przez Gminę Kąty Wrocławskie. Mieszkańcy Mokronosu Dolnego oraz Mokronosu Górnego mogą korzystać z wykonanych dróg rowerowych, które przebiegają przez obie miejscowości. Drogi rowerowe łączą naszą gminę z miastem Wrocław. Od strony Mokronosu Dolnego droga rowerowa przebiega wzdłuż ul. Stawowej, wyznaczona jest ulicami Wiśniową oraz Orzechową, następnie poprowadzona jest wzdłuż ul. Parkowej, w bezpiecznej odległości od ruchliwej ulicy wojewódzkiej do granicy z miastem Wrocław. W Mokronosie Górnym droga rowerowa przebiega wzdłuż ul.
Fasada wejścia głównego do części szkolnej
09/11/2023

Budowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

W związku z budową Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie informuje się o aktualnym stanie zaawansowania robót: - trwa układanie glazury i terakoty – zrealizowane zostały już prace w tym zakresie na parterze budynku A1 (skrzydło zachodnie obiektu), na piętrze budynku A2 (część środkowa w której zlokalizowane jest wejście główne do szkoły) oraz w budynku B (budynek w którym zostaną zlokalizowane szkolne sale lekcyjne), - na ukończeniu jest wykonywanie tynków w obiekcie – pozostały do wykonania tynki w budynku A4 (zaplecze dużej sali gimnastycznej), - większość otynkowanych ścian w obiekcie zostało już zagruntowanych i wstępnie pomalowanych, - trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych, zrealizowane zostały już prace na piętrze budynku A1, w budynku B, w małej sali gimnastycznej oraz auli,
widok na korytarz
27/10/2023

Rozbudowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 9a w Smolcu o dwa oddziały przedszkolne w trybie zaprojektuj i wybuduj

W dniu dzisiejszym odebrana została rozbudowa przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smolcu. Wykonawca robót w ramach wykonania przedmiotu umowy uzyskał pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej części obiektu.
widok na salę przedszkolną - I
28/09/2023

Rozbudowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 9a w Smolcu o dwa oddziały przedszkolne w trybie zaprojektuj i wybuduj

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smolcu" zakończono prace budowlane wewnątrz obiektu. Prace związane z zagospodarowaniem terenu obejmujące w szczególności wykonanie chodników, dojść, utwardzenie i przedłużenie drogi pożarowej oraz wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych, są na ukończeniu. Jednocześnie informuje się, że w dniu 14 września 2023 r. zawarta została umowa z firmą Moje Bambino Sp. z o.o. z Łodzi, na dostawę mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek do rozbudowywanej części przedszkola o wartości 263 147,98 zł brutto. Trwa przygotowywanie zamówionych materiałów.
widok na elewację budynku
13/09/2023

Rozbudowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 9a w Smolcu o dwa oddziały przedszkolne w trybie zaprojektuj i wybuduj

Informuje się o postępie prac przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smolcu":   - trwa wykonywanie tynków zewnętrznych na elewacji budynku, - zakończono prace malarskie wewnątrz budynku i trwa układanie wykładzin podłogowych w poszczególnych pomieszczeniach. W dniu dzisiejszym rozpoczęte zostały prace związane z zagospodarowaniem terenu dookoła budynku oraz modernizacja drogi p.poż. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem i powinny zakończyć się do końca miesiąca września.

Strony