Aktualne inwestycje

Inwestycje
Murowanie ścian zewnętrznych - świetlica w Sadkowie
29/05/2024

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

W ramach budowy świetlicy w Sadkowie, zakończono prace fundamentowe i rozpoczęto murowanie ścian zewnętrznych budynku.  Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZIT WroF).
Widok na wejście główne do części szkolnej ZSP w Krzeptowie  z przestrzenią parkingową
17/05/2024

Budowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie

W ramach budowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie, wewnątrz obiektu trwają szeroko rozumiane roboty wykończeniowe: - w zakresie robót budowlanych realizowane są prace malarskie, montaż osłon grzejnikowych, balustrad, wypełnień sufitów; - w zakresie robót elektrycznych i teletechnicznych realizowane są prace w zakresie montażu osprzętu, rozdzielnic, wyposażenia serwerowni, opraw oświetleniowych; - w zakresie robót sanitarnych realizowane są prace związane z łączeniem central wentylacyjnych, montażem liczników ciepła pod system BMS. Ponadto w ramach inwestycji trwają również intensywne prace w zakresie zagospodarowania terenu: - wykonano już nawierzchnie parkingów zaplanowanych przed wejściem głównym do części szkolnej obiektu, - wykonano boiska do koszykówki oraz wielofunkcyjne wraz z trybuną,
Budynek Ratusza po rozbiórce dobudówki - północno - zachodni narożnik
17/05/2024

Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

Zakończono pierwszy etap prac zaplanowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, które dotyczyły rozbiórki wtórnej dobudówki w północno - zachodnim narożniku budynku Ratusza. Odtworzono pierwotne otwory okienne, wstawiono nowe okna, wstawiono drzwi wewnętrzne łączące pomieszczenia, przeznaczone do przebudowy w ramach zadania, z pozostałą częścią obiektu. Odtworzono również elewację budynku zgodnie ze wskazaniami Konserwatora Zabytków.  Trwają przygotowania do zawarcia umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą robót, na wykonanie drugiego etapu prac zaplanowanych w ramach zadania inwestycyjnego. W wyniku realizacji tego etapu prac, istniejące pomieszczenia przyziemia w budynku Ratusza, zostaną zaadaptowane na pomieszenia biurowe wraz z ciągami komunikacyjnymi i sanitariatem.
Widok na zrewitalizowaną płytę Rynku w Kątach Wrocławskich
19/04/2024

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej

W ramach trwającej rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich, zakończono układanie nawierzchni płyty głównej rynku, zlokalizowanej od strony zachodniej ratusza wraz z dokonaniem nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej. Pozostawiono drzewa dotychczas rosnące w rynku, które są w dobrym stanie fitosanitarnym, z przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych. W obszarze północnej planty, na ukończeniu jest wykonywanie skateparku, rozpoczęto kształtowanie przestrzeni zaplanowanych placów zabaw, w szczególności wyznaczono rabaty wraz z dokonaniem nasadzeń, posadowieniem pierwszych elementów małej architektury oraz pylony pod zaplanowane linarium. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Elektrotim S.A. z Wrocławia (lider) oraz MABUD s.c. z Wrocławia (Partner).
Widok na odcinek południowy drogi i budynek ZSP w Krzeptowie
18/04/2024

Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

Trwa realizacja inwestycji polegającej na budowie drogi gminej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie. Na realizację inwestycji w kwietniu 2023 r. została zawarta umowa z firmą GM ROADS Sp z o.o. z Oleśnicy o wartości 4 858 500,00 zł brutto. Zgodnie z umową, wykonawca zobowiązany jest zakończyć roboty budowlane z końcem czerwca 2024 r. Budowa tej drogi jest niezbędna celem umożliwienia obsługi komunikacyjnej nowopowstającego obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. W ramach zadania zaplanowane zostało wykonanie instalacji deszczowej, oświetleniowej, ciągów pieszych, parkingów, zatok dla autobusów szkolnych, ścieżki rowerowej wzdłuż wschodniego odcinka drogi i kanalizacji kablowej. Długość budowanego odcinka drogi wynosi 550 m. Aktualny stan zaawasowania robót jest następujący: - wykonane zostały warstwy stabilizacyjne pod jezdnię, - zakończono układanie sieci kanalizacji deszczowej,

Strony