Aktualne inwestycje

Inwestycje
03/02/2023

Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice

W dniu 14.09.2022 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice”. Wykonawcą robót została firma: MABUD s.c. z Wrocławia. Umowny termin zakończenia prac to październik 2023 r. Wartość umowna wykonania robót wynosi na chwilę obecną - 2.719.806,72 zł brutto. Na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania, Gmina podpisała ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu porozumienie, w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w ramach programu "Bezpieczna droga". Na podstawie porozumienia, Gmina otrzyma z budżetu Powiatu w latach 2022 - 2023 kwotę dofinansowania w wysokości 1 mln złotych. Z końcem 2022 r. do budżetu gminy zostało przekazane dofinansowanie w kwocie 500.000 zł.
02/02/2023

Modernizacja oświetlenia przy ul. Legionów

Gmina Kąty Wrocławskie dąży do zmniejszenia wydatków związanych ze zużyciem energii elektrycznej.Jednym z podjętych działań jest modernizacja istniejącego oświetlenia drogowego polegająca na zastępowaniu dotychczasowych żarówek sodowych energooszczędnymi źródłami światła LED. Zrealizowano prace na ul. Legionów w Kątach Wrocławskich, których efektem będzie dwukrotnie niższe zużycie energii. Kolejne prace toku.    
30/01/2023

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cesarzowice

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cesarzowice” z Przedsiębiorstwem Wodno-Melioracyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich. Wartość umowy to 10.462.154,71 zł brutto. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.975.000,00 zł. W zakresie zadania jest wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 4,0 km, wykonanie jednej przepompowni ścieków sanitarnych wraz z uzbrojeniem, przyłączem energetycznym i drogą dojazdową oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 1,4 km. Ścieki sanitarne z Cesarzowic będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji w Zabrodziu, skąd będą tłoczone do kanalizacji miasta Wrocławia. Umowny termin zakończenia budowy: do dnia 30.09.2024 r.
26/01/2023

Budowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

W ramach trwającej budowy budynku Zespołu Szkolno - Przdszkolnego w Krzeptowie, roboty osiągnęła następujący stan zaawansowania: - hala sportowa (budynek A3 – strona wschodnia obiektu) – w dniu 25.01.2023 r. rozpoczęto układanie więźby dachowej z drewna klejonego, - budynek A1 (strona zachodnia obiektu, na parterze budynku ma zostać zlokalizowane przedszkole, a na piętrze: biblioteka, pokój nauczycielski oraz gabinety pedagogów) – trwa układanie płyt stropowych nad I piętrem, zakończono wykonywanie ścianek działowych na I piętrze,  - budynek A2 (wejście główne, parter budynku - zaplecze kuchenne, jadalnie, przestrzeń szatniowa, I piętro – aula, mała sala gimnastyczna) – zakończono wykonywanie ścian i słupów żelbetowych na I piętrze, na ukończeniu jest wykonywanie podciągów i wieńców na I piętrze,
25/01/2023

Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach

W dniu dzisiejszym tj. 25.01.2023 r. została odebrana końcowo budowa sali gimnastycznej w Małkowicach. Obiekt umożliwi uczniom Szkoły Podstawowej w Małkowicach uczestniczenie w zajęciach sportowych w bardzo komfortowych warunkach. W budynku oprócz sali gimnastycznej wraz z magazynkiem na sprzęt sportowy, znajdują się: szatnie dla dziewcząt i chłopców wraz z zapleczami sanitarnymi, WC dla niepełnosprawnych, szatnia trenera wraz z sanitariatem, sala do zajęć korekcyjnych oraz pomieszczenie techniczne. Sala gimnastyczna została wyposażona w kosze do koszykówki, bramki do piłki ręcznej, siatki do gier i ochronne, drabinki, ławki, tablice wyników i zestaw nagłośnieniowy. Sala do ćwiczeń korekcyjnych została wyposażona w drabinki, lustro z poręczą do ćwiczeń i Magiczny Dywan. Budynek został wyposażony w system wentylacji mechanicznej, a ogrzewany jest zestawem pomp ciepła.

Strony