Aktualne inwestycje

Inwestycje
widok na salę przedszkolną - I
28/09/2023

Rozbudowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 9a w Smolcu o dwa oddziały przedszkolne w trybie zaprojektuj i wybuduj

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smolcu" zakończono prace budowlane wewnątrz obiektu. Prace związane z zagospodarowaniem terenu obejmujące w szczególności wykonanie chodników, dojść, utwardzenie i przedłużenie drogi pożarowej oraz wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych, są na ukończeniu. Jednocześnie informuje się, że w dniu 14 września 2023 r. zawarta została umowa z firmą Moje Bambino Sp. z o.o. z Łodzi, na dostawę mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek do rozbudowywanej części przedszkola o wartości 263 147,98 zł brutto. Trwa przygotowywanie zamówionych materiałów.
widok na elewację budynku
13/09/2023

Rozbudowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 9a w Smolcu o dwa oddziały przedszkolne w trybie zaprojektuj i wybuduj

Informuje się o postępie prac przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smolcu":   - trwa wykonywanie tynków zewnętrznych na elewacji budynku, - zakończono prace malarskie wewnątrz budynku i trwa układanie wykładzin podłogowych w poszczególnych pomieszczeniach. W dniu dzisiejszym rozpoczęte zostały prace związane z zagospodarowaniem terenu dookoła budynku oraz modernizacja drogi p.poż. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem i powinny zakończyć się do końca miesiąca września.
Widok na wejście do rozbudowywanej części przedszkola w dniu 06.09.2023 r.
07/09/2023

Rozbudowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 9a w Smolcu o dwa oddziały przedszkolne w trybie zaprojektuj i wybuduj

Informuje się o stanie zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smolcu":   - wykonano instalacje wod-kan, elektryczne, teletechniczne, wentylacyjne, klimatyzacji wewnątrz budynku wraz z montażem odpowiednich central, - trwa zabudowa instalacji wentylacyjnej, - trwają prace wykończeniowe malarskie, - wykonano podłoże pod posadzki, - na zewnątrz trwa wykonywanie opaski betonowej dookoła budynku oraz gruntowanie warstwy kleju pod tynkowanie. W przyszłym tygodniu wewnątrz budynku planowane jest wykonanie posadzek i zakończenie malowania, a na zewnątrz rozpocznie się wykonywanie zagospodarowania terenu wraz z drogą przeciwpożarową. Budynek zostanie podłączony do zewnętrznych sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej i centralnego ogrzewania.
07/09/2023

Wykonanie zabiegów agrotechnicznych na boisku piłkarskim w Sadowicach

W ramach budżetu gminy na 2023 r. wykonane zostały zabiegi agrotechniczne na boisku piłkarskim w Sadowicach w następującej kolejności: 1. Zwalczanie chwastów dwuliścienne poprzez zastosowanie opryskiwania murawy herbicydem, 2. Wertykulacja pasywna z zastosowaniem tzw. zgrzebła wraz z zebraniem urobku, 3. Piaskowanie wraz z zaczesaniem piasku, na który to zabieg wykorzystane zostało około 120 ton piasku, 4. Aeracja, 5. Dosiew szczelinowy siewnikiem, na który to zabieg zużyto 150 kg mieszanki nasion traw, 6. Dwukrotne nawożenie murawy. Wartość wykonanych powyżej prac to koszt 37 756 zł.
25/08/2023

Rozbudowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 9a w Smolcu o dwa oddziały przedszkolne w trybie zaprojektuj i wybuduj

Informacja o stanie zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smolcu":   - trwają prace budowlane dotyczące wykonania uzbrojenia budynku w instalacje: elektryczną, teletechniczną i  wentylacyjną, - zakończono prace instalacyjne dotyczące instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, deszczowej oraz pokrycia dachu, - trwają prace tynkarskie na stykach połączeń modułów na zewnątrz i wewnątrz budynku, - wykonywany jest system odwodnienia dachu.

Strony