Aktualne inwestycje

Inwestycje
sufit w sali głównej świetlicy w Zabrodziu
22/05/2023

Remont świetlicy w Zabrodziu

W ramach trwającego remontu pomieszczeń świetlicowych w Zabrodziu, obecny stan zaawansowania prac wygląda następująco: - wykonano tynki renowacyjne w całym lokalu, - wyczyszczono sufit w głównej sali świetlicowej, - przemalowano stalowe belki stropowe w głównej sali świetlicowej - sufit pozostanie odkryty, - trwają przygotowania podłoży pod układanie terakoty we wszystkich remontowanych pomieszczeniach, - trwają przygotowania podłoży pod układanie glazury w pomieszczeniu kuchennym i WC. W sanitariatach, pomieszczeniu kuchennym i części sali głównej świetlicy - odtworzono historyczne sklepienia łukowe.
wejście do szatni - świetlica w Sadowicach
22/05/2023

Remont świetlicy w Sadowicach

Na potrzeby przeprowadzenia remontu świetlicy w Sadowicach, zawarta została umowa z firmą VD Renoma Violetta Drapan z Kątów Wrocławskich o wartości: 60 882,00 zł brutto. Zgodnie z zawartą umową, prace remontowe planuje się zakończyć do dnia 23.06.2023 r. Dotychczas skuta została terakota na tarasie, schodach i rampie przed wejściem do szatni i świetlicy. Trwa wykonanie warstw izolacji pod płytki gresowe na skutych powierzchniach. W ramach zleconego zakresu prac remontowych, zostanie przeprowadzona również naprawa urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach szatniowych, malowanie pomieszczeń, wykonanie balustrad drewnianych przy tarasie oraz malowanie balustrad metalowych przy szatniach oraz naprawa bramy garażowej.
zestaw zabawowy - teren rekreacyjny w Rybnicy
10/05/2023

Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy

Trwają prace przy budowie terenu rekreacyjnego w Rybnicy - montowane są urządzenia zabawowe. Wykonawcą inwestycji jest firma ROYAL PLAY z Małkini Górnej. Wartość robót budowlanych - 207.750,00 zł brutto. W ramach zadania oprócz urządzeń zabawowych na terenie objętym inwestycją, posadowiony zostanie kontenerowy budynek gospodarczy. Sołectwo ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiło altanę, która na zagospodarowywanym terenie, również znajdzie swoje miejsce. 
08/05/2023

Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy

Trwają roboty przy budowie terenu rekreacyjnego w Rybnicy. Wykonawcą inwestycji jest firma ROYAL PLAY z Małkini Górnej, z którą w grudniu 2022 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych o wartości 207.750,00 zł brutto. W ramach zadania powstanie teren rekreacyjny, na którym zostaną zamontowane urządzenia zabawowe wraz z kontenerowym budynkiem gospodarczym. Ponadto w ramach zadania posadowiona zostanie altana zakupiona ze środków Funduszu Sołeckiego. Nad wykonaniem prac pełniony jest nadzór inwestorski przez firmę JAWI - PROJEKT ze Starego Wołowa. Prace planuje się zakończyć z końcem czerwca 2023 r.
tablica informująca o dofinansowaniu - Zachowice ul. Piwna
28/04/2023

Remont drogi gminnej w Zachowicach ul. Piwna

W ramach trwającego remontu drogi gminnej w Zachowicach zakończona została regulacja krawężników na długości chodnika od Skweru Życzliwości. Trwa odtworzenie nawierzchni chodnika. Po zakończeniu prac związanych z chodnikiem, w kolejnym etapie przeprowadzona zostanie regulacja krawęzników po lewej stronie drogi. W związku z uzyskanym dofinansowaniem na zadanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w dniu 28.04.2023 r. na Skwerze Życzliwości zainstalowana została tablica informująca o dofinansowaniu.

Strony