Aktualne inwestycje

Inwestycje
Budowa świetlicy w Sadkowie
30/01/2024

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

W ramach dzisiejszego wyjazdu w teren, Burmistrz - Julian Żygadło odwiedził również noworozpoczętą inwestycję w Sadkowie. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie, powstanie przy ul. Szkolnej, naprzeciwko Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Wykonawcą robót jest firma ERA S.A. z Wrocławia. Roboty wykonywane są na podstawie umowy zawartej dnia 04.12.2023 r. o wartości 3 208 409,90 zł brutto. Umowny termin wykonania robót wynosi 10 miesięcy, a uzyskanie pozwolenia na użytkowane powinno nastapić do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wykonawca robót wykonał dotychczas: zagospodarowanie terenu budowy, ogrodził plac budowy, posadowił kontener socjalny i WC, wykonał drogę dojazdową, wykonał częściowe ściągnięcie warstwy humusu i wykop próbny pod jedną z ław fundamentowych w celu sprawdzenia gruntu.
Wejście do przedszkola
30/01/2024

Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

W dniu dzisiejszym Burmistrz – Julian Żygadło wizytował inwestycje gminne. W ramach wyjazdu udał się m.in. na budowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie gdzie miał okazję zobaczyć postęp robót i stan zaawansowania budowy obiektu oraz drogi wokół obiektu. Z uwagi na trwający okres zimowy, w ramach budowy drogi, trwają roboty przygotowawcze do wykonywania kolejnego etapu robót. Aktualnie na budowie budynku, realizowane są poniższe prace: - na ukończeniu jest układanie wykładzin i malowanie ścian w salach lekcyjnych, zaplanowanych w budynku B (skrzydło wysunięte w stronę lotniska), - trwa układanie glazury w budynku A4 (zaplecze dużej sali gimnastycznej), - trwa wypełnianie płytami konstrukcji sufitu podwieszanego oraz montaż ekranów akustycznych na dużej sali gimnastycznej, - trwa montaż dachowych central wentylacyjnych,
Droga rowerowa wzdłuż ul. Parkowej w Mokronosie Dolnym w kierunku Wrocławia
30/11/2023

Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka

W ramach projektu pn. „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” zostały zrealizowane i odebrane kolejne odcinki dróg rowerowych przebiegających przez Gminę Kąty Wrocławskie. Mieszkańcy Mokronosu Dolnego oraz Mokronosu Górnego mogą korzystać z wykonanych dróg rowerowych, które przebiegają przez obie miejscowości. Drogi rowerowe łączą naszą gminę z miastem Wrocław. Od strony Mokronosu Dolnego droga rowerowa przebiega wzdłuż ul. Stawowej, wyznaczona jest ulicami Wiśniową oraz Orzechową, następnie poprowadzona jest wzdłuż ul. Parkowej, w bezpiecznej odległości od ruchliwej ulicy wojewódzkiej do granicy z miastem Wrocław. W Mokronosie Górnym droga rowerowa przebiega wzdłuż ul.
Fasada wejścia głównego do części szkolnej
09/11/2023

Budowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

W związku z budową Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie informuje się o aktualnym stanie zaawansowania robót: - trwa układanie glazury i terakoty – zrealizowane zostały już prace w tym zakresie na parterze budynku A1 (skrzydło zachodnie obiektu), na piętrze budynku A2 (część środkowa w której zlokalizowane jest wejście główne do szkoły) oraz w budynku B (budynek w którym zostaną zlokalizowane szkolne sale lekcyjne), - na ukończeniu jest wykonywanie tynków w obiekcie – pozostały do wykonania tynki w budynku A4 (zaplecze dużej sali gimnastycznej), - większość otynkowanych ścian w obiekcie zostało już zagruntowanych i wstępnie pomalowanych, - trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych, zrealizowane zostały już prace na piętrze budynku A1, w budynku B, w małej sali gimnastycznej oraz auli,
widok na korytarz
27/10/2023

Rozbudowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 9a w Smolcu o dwa oddziały przedszkolne w trybie zaprojektuj i wybuduj

W dniu dzisiejszym odebrana została rozbudowa przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smolcu. Wykonawca robót w ramach wykonania przedmiotu umowy uzyskał pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej części obiektu.

Strony