Aktualne inwestycje

Inwestycje
10/11/2020

Przebudowa drogi w Kątach Wrocławskich.

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym przekazano plac budowy dla zadania pn. "Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki, Norwida w Kątach Wrocławskich". Wykonawcą robót jest firma Berger Bau Polska Sp. z o.o. z Wrocławia. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazy na tym odcinku drogi. Przebudowa zostanie zrealizowana etapami w celu zmniejszenia utrudnień w komunikacji mieszkańcom a termin realizacji inwestycji zaplanowano na 13-08-2021 r. Poniższe zdjęcia przedstawiają aktualny stan drogi.                                                            
Obrazek przedstawia budynek świetlicy
10/11/2020

Świetlica wiejska w Nowej Wsi Wrocławskiej

Miło na poinformować, że budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej została zakończona. Łączna powierzchnia użytkowa budynku to 238,74 m2. W świetlicy znajduje się sala świetlicowa o powierzchni 125,75m2, sala zajęć o pow. 23,20 m2, kuchnia, szatnia, WC dla niepełnosprawnych, WC damskie i WC męskie. Do świetlicy został wybudowany podjazd dla niepełnosprawnych a przed budynkiem znajduje się miejsca parkingowe i ławki oraz taras.Ostatnim etapem inwestycji będzie jej wyposażenie meblowe. Wartość brutto wykonania robót budowlanych 1 477 230,00 zł Ostatnim etapem będzie wyposażenie meblowe budynku.
Fragment ścieżki rowerowej B&R Katy Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka
09/11/2020

Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

Trwa budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie wraz z wiatą rowerową zlokalizowaną w pobliżu stacji PKP w Kątach Wrocławskich. Projekt dofinansowany ze środków unijnych na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych. Pierwszy odcinek drogi rowrowej  zlokalizowanej w ciągu drogi 2010D rozpoczyna się na ulicy Spółdzielczej  przy rondzie w Kątach Wrocławskich  i prowadzić będzie do ul. Słonecznej w Nowej Wsi Kąckiej. Następnym etapem  bedzię budowa odcinka drogi rowerowej  w Sadkowie wzdłóż ulicy Kolejowej w kierunkiu stacji kolejowej w Sadowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2017D  Zakończenie relizacji inwestycji przewidziane jest w 2021r.
03/11/2020

Modernizacja kortów tenisowych.

Rozpoczęto prace związane z modernizają kortrów tenisowych o wymiarac36m x 36m zlokalizowanych na terenie kompleksu sportowego w Kątach Wrocławskih przy ul. Zwycięstwa. Projekt obejmuje usunięcie starej nawierzchni, nawiezienie i ułożenie nowej podbudowy z kruszywa i położenie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy, wymianę  słupków i siatki oraz montaż kotary grodzącej.                                                  Prace prowadzone są przez firmę Mcort Polska z Piaseczna.                                                                                                  Wartość projektu brutto to 156 886,92 zł , środki w całośći pochodzą z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie.
Autorem zdjęcia z lotu ptaka jest Pan Romain Guenard
02/11/2020

Fontanna w Rynku w Kątach Wrocławskich

Inwestycja  powstała podczas realizacji  projektu "Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I". Fontanna ma zastosowaną instalację świetlną  Led podświetlającą  bijące z niej strumienie wody, która jest uzdatniana i dezynfekowana. Efekt wizualny obrazu wodnego fontanny tworzony jest poprzez 10 dysz strumieniowych.  Wykonawcą projektu jest firma MABUD S.C. M. Chojecki, A. Atras Calkowita wartość inwestycji to 527.043,52 zł Autorem zdjęcia  jest Pan Romain Guenard     Zapraszamy na stronę autora  https://www.facebook.com/wysokowkatach

Strony