Aktualne inwestycje

Inwestycje
wejście główne do części szkolnej obiektu ZSP w Krzeptowie
11/04/2024

Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

W związku z budową Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie informuje się o aktualnym stanie zaawansowania robót: - trwają roboty wykończeniowe w ramach których: zakończono układanie wykładzin podłogowych, na ukończeniu jest wykonywanie podwieszanych sufitów, na ukończeniu jest licowanie płytkami ścian i podłóg, trwa montaż płycinowych drzwi wewnętrznych, trwają wykończeniowe prace malarskie na całym obiekcie, wykonano scenę w auli,  - zakończono układanie instalacji sanitarnych, trwa biały montaż, - trwa wykonywanie podłączeń central wentylacyjnych, - zakończono układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, trwa biały montaż, - ułożona została instalacja elektryczna i teletechniczna pod system BMS, trwa montaż oprzyrządowania, - na ukończeniu są roboty przy wykonywaniu parkingów przed wejściem głównym do obiektu - południowa strona obiektu,
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie
11/04/2024

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

W ramach budowy świetlicy w Sadkowie, trwają roboty murarskie dotyczące ścian fundamentowych. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZIT WroF).
Widok na wyremontowaną zachodnią pierzeję Rynku
03/04/2024

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej”, po remoncie sieci wodociągowej gazowej i kanalizacji deszczowej wykonano nawierzchnie jezdni - w południowej części Rynku wraz z miejscami postojowymi, ul. L. Okulickiego, ul. T. Kościuszki i ul. Parkowej. Na terenach rekreacji zaplanowanych na plantach, przygotowano podłoże pod montaż małej architektury oraz urządzeń zabawowych, wykonano nasadzenia w przygotowanych rabatach i uzupełniono aleje drzew o nowe nasadzenia. Na plancie północnej trwa budowa skateparku, natomiast  na płycie Rynku  wykonano nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz wykonano nawierzchnię z kamienia polnego. Obecnie trwa układanie nawierzchni chodników z płyt granitowych, na zamkniętej dla ruchu części Rynku.
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie
03/04/2024

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

W ramach budowy świetlicy w Sadkowie, zabetonowano ławy i stopy fundamentowe oraz wykonano izolacje poziome i pionowe ław i stóp fundamentowych. W ramach otrzymanego na realizację zadania dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZIT WroF), nadal trwają prace przygotowawcze w zakresie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie
20/03/2024

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

Informuje się, że w ramach trwającej budowy świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie, wykonano dotychczas podbudowę z betonu podkładowego, zbrojenie stóp i ław fundamentowych; trwa deskowanie ław fundamentowych. Na najbliższy piątek planowane jest przeprowadzenie betonowania ław.

Strony