Aktualne inwestycje

Inwestycje
Widok na ul. Piwną w Zachowicach od strony Skweru Życzliwości
11/08/2023

Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna

W dniu dzisiejszym zakończono odbiór końcowy zadania: Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna. W ramach zadania wyremontowana została w szczególności nawierzchnia drogi gminnej wraz z wjazdami w ciągu ul. Piwnej w Zachowicach i ul. Glinianej w Stradowie. Prace wykonała firma: MAT-BRUK Jolanta Matysiak ze Świdnicy. Nad zadaniem pełniony był nadzór inwestorski przez firmę VIA REGIA z Kamieńca Wrocławskiego. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg [RFRD] - edycja 2021 w kwocie 432 161,50 zł. Wartość wykonanych w ramach remontu robót: 921 928,47 zł.
Widok wyremontowanej drogi na odcinku w Stradowie
19/07/2023

Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna

W dniu dzisiejszym przystąpiono do rozpoczęcia czynności odbiorowych zadania: Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna. Wykonawcy wyznaczono termin 2 tygodni na usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru usterek. Zadanie swoim zakresem obejmowało remont drogi gminnej w zakresie jej nawierzchni w ciągu ul. Piwnej w Zachowicach i ul. Glinianej w Stradowie, odtworzenia wzmocnionego pobocza, remont zjazdów oraz chodnika. Prace wykonuje firma: MAT-BRUK Jolanta Matysiak ze Świdnicy. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg [RFRD] - edycja 2021.
Aleje na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - wejście na północną aleję od starej Spółdzielczej
19/07/2023

Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich

W dniu dzisiejszym odebrano roboty budowlane wykonane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich. Wykonawcą prac była firma PPHU KRZESZOWSKI Maciej Krzeszowski z Uciechowa i wyniosły one 84 378,00 zł brutto. Budowa alei sfinansowana jest ze środków pochodzących z funduszy osiedlowych trzech osiedli miasta Kąty Wrocławskie oraz budżetu gminy przewidzianych na 2023 r. Udział osiedli w realizacji przedsięwzięcia: - 20 000 zł - wkład Osiedla nr 2, - 23 000 zł - wkład Osiedla nr 4, - 5 000 zł - wkład Osiedla nr 3.
miejsce planowanej lokalizacji świetlicy wiejskiej w Zybiszowie
18/07/2023

Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie

Informuje się, że w dniu 14.07.2023 r. w związku z opracowywaną dokumentacją projektową na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w Zybiszowie, nastąpiło pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie a Centralnym Ośrodkiem Badań Odmian Roślin Uprawnych, podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego terenu przekazanego przez COBORU w dzierżawę, celem realizacji zamierzenia. Formalne przekazanie działki 92/90 w Zybiszowie w dzierżawę, było niezbędne do uzyskania zgody na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, celem jej przedłożenia do uzyskania pozwolenia na budowę świetlicy. W wyniku realizacji zamierzenia planowana jest budowa budynku świetlicy, w ktorej oprócz pomieszczenia przeznaczonego na działalność świetlicy, znajdzie się miejsce na sanitariaty, pomieszczenie kuchenne i kotłownię wraz z pompą ciepła. W miejscu wyjścia z sali świetlicowej, planuje sie również wykonać zadaszony taras.
Droga rowerowa Małkowice - stacja kolejowa Sadowice
14/07/2023

Droga rowerowa Małkowice - stacja kolejowa Sadowice

W dniu dzisiejszym została odebrana droga rowerowa wykonana wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od miejscowości Małkowice w kierunku stacji kolejowej Sadowice Wrocławskie. Firma ROTOMAT Sp. z o.o. z Wrocławia, jako główny wykonawca, wykonał drogę rowerową o długości ok. 1,0 km wraz z odwodnieniem. Droga ma nawierzchnię bitumiczną o szerokości 2 m. Wartość inwestycji wyniosła 1 997 208,98 zł brutto, z czego dofinansowanie zadania to kwota 933 945,15 zł. Budowa drogi rowerowej jest dofinansowana ze środków zewnętrznych w ramach projektu pn. „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”.

Strony