Aktualne inwestycje

Inwestycje
13/07/2023

Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

W związku z trwającą budową Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie, informuje się o aktualnym stanie zaawansowania prac: - trwają roboty tynkarskie i posadzkarskie na pierwszym piętrze budynku A1, - trwają roboty istalacyjne elektryczne i sanitarne w budynku A1 oraz roboty elektryczne na dużej sali gimnastycznej, - trwa wykonywanie ścianki działowej wydzielającej zaplecze auli, która została zlokalizowana na piętrze budynku A2, - na ukończeniu jest wykonywanie tynków w małej sali gimnastycznej, która znalazła swoje miejsce w sąsiedztwie auli, na piętrze budynku A2, - rozpoczęte zostały prace tynkarskie na dużej sali gimnastycznej,
świetlica wiejska w Zabrodziu
05/07/2023

Remont świetlicy wiejskiej w Zabrodziu

W dniu 28.06.2023 r. dokonany został odbiór końcowy prac remontowych w lokalu świetlicy wiejskiej w Zabrodziu. Wykonawcą prac remontowych była firma ARCTICON Remigiusz Sawicki z Wołowa. Nad wykonaniem remontu pełniony był nadzór inwestorski przez firmę JAWI-PROJEKT Jakub Wilk ze Starego Wołowa.  Głównym celem przeprowadzonego remontu było przywrócenie lokalowi funkcji świetlicy wiejskiej z równoczesnym zachowaniem detali architektonicznych wewnątrz poszczególnych pomieszczeń w oryginalnym kształcie. Wartość wykonanych prac remontowych to 389 162,66 zł brutto.
Burmistrz - Julian Żygadło w Zachowicach, ul. Piwna
20/06/2023

Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna

W dniu dzisiejszym w ramach remontu ul. Piwnej w Zachowicach oraz ul. Glinianej w Stradowie, wykonywane jest układanie nawierzchni asfaltowej. W wyniku realizacji zadania została już przełożona nawierzchnia chodnika po prawej stronie jezdni w Zachowicach, wyregulowano istniejące krawężniki wraz z ich uzupełnieniem, wykonano większość prac na zjazdach oraz poboczach drogi. Wykonawcą prac jest firma MAT-BRUK Jolanta Matysiak ze Świdnicy. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z programu rządowego funduszu rozwoju dróg [RFRD] - edycja 2021 w kwocie 432 161,50 zł.
Burmistrz - Julian Żygadło na dachu nowobudowanego budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie
20/06/2023

Budowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

W dniu 19.06.2023 r. budowę budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wizytował Burmistrz - Julian Żygadło. W związku z powyższym informuje się o stanie zaawansowania i postępie prac na obiekcie: - wykonano instalacje elektryczne i teletechniczne w pełnym zakresie w budynku B (skrzydło budynku w którym zostaną zlokalizowane szkolne sale lekcyjne), - realizowano prace instalacyjne związane z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacji i centralnego ogrzewania również w budynku B), - trwa wykonywanie tynków gipsowych wewnętrznych: zakończono prace w obszarze budynku B i rozpoczęto prace w budynku A2 w pomieszczeniu auli,
19/06/2023

Remont świetlicy w Sadowicach

Zakończono prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Sadowicach. W ramach remontu przeprowadzono poniższy zakres prac: - przemalowano wszystkie pomieszczenia wewnątrz świetlicy oraz przestrzeni szatniowej, - przywrócono do użytku sanitariaty oraz część prysznicową poprzez wymianę wszystkich baterii prysznicowych oraz umywalkowych, zaworów spustowych w pisuarach i wentylatorów w poszczególnych pomieszczeniach, - dokonano naprawy oświetlenia w remontowanych pomieszczeniach, - wymieniono drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach szatni, - ułożono nową nawierzchnię terakotową na tarasie przed wejściem do świetlicy oraz rampie przed wejściami do poszczególnych szatni, - wykonano drewnianą balustradę przy tarasie, - przemalowano cokół ściany budynku od strony wejścia do szatni oraz metalowe balustrady przy wejściu do szatni,

Strony