Komunikacja


Informacja dla osób ubiegających się o licencję      ROZKŁAD JAZDY


LInie Aglomeracyjne - łączą miejscowości położone najbliżej Wrocławia z węzłami przesiadkowymi Wrocław Nowy Dwór i Wrocław Oporów. Umożliwiają kontynuowanie podróży liniami MPK Wrocław. Linie obsługiwane są przez Miasto Wrocław na mocy umowy przewozowej z dn. 14 maja 2021 roku o współpracy aglomeracyjnej Wrocławia, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Czernicy, Kobierzyc i Żórawiny.

              933          

Gminna Komunikacja Autobusowa - dowozowe i lokalno/szkolne zapewniają dojazd do Kątów Wrocławskich, do stacji kolejowych oraz do placówek oświatowych na ternie gminy. Linie obsługiwane przez Gminę Kąty Wrocławskie.

         83            8889       


REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, ICH BAGAŻU PODRĘCZNEGO ORAZ ZWIERZĄT

wykonywanego w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kąty Wrocławskie. (pdf)


Schemat komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

mapa

Kąty mapaKrzeptówCENNIK BILETÓWWszelkie uwagi na temat Transportu publicznego w Gminie Kąty Wrocławskie można kierować na adres e-mail:  transport.zbiorowy@katywroclawskie.pl