Podatki

UWAGA -  PODATKI 2024

Obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku:

  1. Stawki podatku od nieruchomości na 2024 r.
  2. Stawki podatku rolnego i leśnego na 2024 r.
  3. Stawki podatku od środków transportowych na 2024 r.
  4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r.

Obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku:

  1. STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA  2023 r.
  2. STAWKA PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2023 ROK
  3. STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2023 R.
  4. STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

o spłacie należności z tytułu przekształcenia prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności.        

WNIOSEK

w sprawach podatkowych

WNIOSEK

FORMULARZ ZGODA-OŚWIADCZENIE NA POWIADAMIANIE SMS, E-MAIL

tylko dla osób fizycznych

Formularz zgoda-oświadczenie (PDF, 33.76kB), 

FORMULARZE DO POBRANIA

Obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r.

OSOBY PRAWNE:

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (PDF, 73,5kB), karta usługi PIO-03 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny (PDF, 51kB), karta usługi PIO-01 - Podatek leśny

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny (PDF, 64kB), karta usługi PIO-05 - Podatek rolny

OSOBY FIZYCZNE:

IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (PDF, 269kB), karta usługi PIO-02 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne  

IL-1 - Informacja o lasach (PDF, 250kB), karta usługi PIO-01 - Podatek leśny

IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego (PDF, 256kB), karta usługi PIO-05 - Podatek rolnyObowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r.

DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych (PDF, 68,54 kB), karta usługi PIO-04 - Podatek od środków transportowych

DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1 (PDF, 59,1 kB)

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (PDF, 215kB), karta usługi PIO-03 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne

IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (PDF, 235kB), karta usługi PIO-02 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 

DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych (PDF, 150kB), karta usługi PIO-04 - Podatek od środków transportowych  Obowiązywał do 31 grudnia 2018 r.

DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1 (PDF, 112kB)   Obowiązywał do 31 grudnia 2018 r.

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny (PDF, 172kB), karta usługi PIO-01 - Podatek leśny

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny (PDF, 234kB), karta usługi PIO-05 - Podatek rolny

IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego (PDF, 242kB), karta usługi PIO-05 - Podatek rolny

IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego (PDF, 171kB), karta usługi PIO-01 - Podatek leśny

ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych (PDF, 196kB)

ZL-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (PDF, 155kB)

ZN-1/A - Dane o nieruchomościach (PDF, 200kB)

ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (PDF, 190kB)

ZN-1/C - Dane o nieruchomościach (za wyjątkiem zwolnionych)(PDF, 183kB)

ZR-1/A - Dane o nieruchomościach rolnych (PDF, 195kB)

ZR-1/B - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (PDF, 177kB)

Obowiązujące do dnia 31 grudnia 2015 r.

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (PDF, 216kB)

IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (PDF, 54.1kB)

DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych (PDF, 178kB)

DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1 (PDF, 203kB)

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny (PDF, 44.7kB)

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny (PDF, 61.6kB)

IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego (PDF, 50.3kB)

IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego (PDF, 43kB)

ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych (PDF, 33.3kB)

ZL-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (PDF, 33.4kB)

ZN-1/A - Dane o nieruchomościach (PDF, 35.5kB)

ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (PDF, 51.6kB)

ZN-1/C - Dane o nieruchomościach (za wyjątkiem zwolnionych) (PDF, 31.4kB)

ZR-1/A - Dane o nieruchomościach rolnych (PDF, 33.6kB)

ZR-1/B - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (PDF, 43.4kB)

FORMULARZ WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 

NOWY WNIOSEK - Ważny od dnia 1 stycznia 2024 r.:

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

karta usługi PIO-09 - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (PDF, 1,14MB)  WERSJA AKTYWNA

FORMULARZ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Obowiązujący od dnia 29 marca 2021 r.

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 r.

DO-1 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF, 543kB)

Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - uchwała nr XXX/446/20


Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r.

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DO-1 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF, 543kB), karta usługi PIO-14 - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - uchwała nr XIV/219/19


Obowiązujący od dnia 25 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2019 r.

DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF, 543kB), karta usługi PIO-13 - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 25 czerwca 2015 r.


STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku:

- odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregacja) - 35 zł miesięcznie za jednego mieszkańca,

- jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zapłaci dwukrotność pierwotnej stawki, czyli 70 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr LVIII/754/22 z dnia 24 listopada 2022 roku.


Obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku :

- odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregacja) - 29 zł miesięcznie za jednego mieszkańca,

- jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zapłaci dwukrotność pierwotnej stawki, czyli 58 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIV/586/21 z dnia 25 listopada 2021 roku.

Obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku :

- odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregacja) - 23 zł miesięcznie za jednego mieszkańca,

- jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zapłaci dwukrotność pierwotnej stawki, czyli 46 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XIV/219/19 z dnia 28 listopada 2019 roku.

Obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2019 roku:

- odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregacja) - 15 zł miesięcznie za jednego mieszkańca,

- brak segregacji - 20 zł miesięczne za jednego mieszkańca.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXXVIII/404/13 z dnia 28 listopada 2013 roku.


STAWKA PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2023 ROK

Informacja o stawkach podatku rolnego i leśnego na rok 2023

STAWKA PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2022 ROK

Informacja o stawkach podatku rolnego i leśnego na rok 2022 (PDF, 185kB)

STAWKA PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2021 ROK

Informacja o stawkach podatku rolnego i leśnego na rok 2021 (PDF, 185kB)

STAWKA PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2020 ROK

Informacja o stawkach podatku rolnego i leśnego na rok 2020 (PDF, 185kB)

STAWKA PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2019 ROK 

Informacja o stawkach podatku rolnego i leśnego na rok 2019  (PDF, 115kB)

STAWKA PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2018 ROK 

Informacja o stawkach podatku rolnego i leśnego na rok 2018  (PDF, 119kB)

STAWKA PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2017 ROK 

Informacja o stawkach podatku rolnego i leśnego na rok 2017  (PDF, 118kB)

STAWKA PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2016 ROK ORAZ DOCHODOWOŚĆ ZA 2014 ROK

Informacja o stawkach podatku rolnego i leśnego na rok 2016 oraz dochodowość za 2014 rok (PDF, 125kB)

STAWKA PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2015 ROK ORAZ DOCHODOWOŚĆ ZA 2013 ROK

Informacja o stawkach podatku rolnego i leśnego na rok 2015 oraz dochodowość za 2013 rok (PDF, 116kB)

SPIS TREŚCI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Uchwała nr LXXI/889/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2024

Uchwała nr LVII/735/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2023

Uchwała nr LVIII/753/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2023

Uchwała nr XLIV/584/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2022

Uchwała nr XLIII/577/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2022

Uchwała nr XXVIIII/420/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2021

Uchwała nr XXVII/394/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2021

Uchwała nr XIII/208/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2020

Uchwała nr XIII/207/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2020

Uchwała nr III/22/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2019

Uchwała nr XLV/584/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2019

Uchwała nr XXXV/453/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2018

Uchwała nr XXXV/452/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2018

Uchwała nr XXIII/318/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2017

Uchwała nr XXIII/317/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2017

Uchwała nr XII/145/15 z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku. 

Uchwała nr XII/146/15 z dnia 29 października 2015r. w sprawie określania wysokości stawek od środków transportowych w 2016 roku.

Uchwała nr XIII/159/15 z dnia 26 listopada 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku.