Licencja TAXI

Dokumenty  dla osób ubiegających się o licencje na wykonywanie krajowego  transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać oryginały na adres Urzędu.

Poniżej obowiązujące druki, instrukcja i stawki opłat, według stanu prawnego na dzień 17 września 2023 r.