Cennik biletów komunikacji autobusowej

Bilety zakupić można bezpośrednio u kierowcy (płatność odliczoną gotówką lub kartą płatniczą) oraz w  siedzibie operatora Gminnej Komunikacji Autobusowej:

 • Kąty Wrocławskie, ul Spółdzielców 19. (Auto Serwis Krzysztof Kowal).

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych Gminną Komunikacją Autobusową uprawnieni są:

  • dzieci do zakończenia roku kalendarzowego , w którym ukończyły 7 lat,
  • uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do ukończenia 21 roku życia,
  • osoby, które ukończyły  65  lat,
  • członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Karty Dużej Rodziny wprowadzone ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390),
  • innni pasażerowie wymienieni w Uchwale nr XI/171/19 RADY MIEJSKIEJ W Kątach Wrocławskich z dnia 22 sierpnia 2019 r. (*.pdf)

Do korzystania z przejazdów ulgowych Gminną Komunikacją Autobusową uprawnieni są: