Cennik biletów komunikacji autobusowej

cennik

PRZEJAZDY BEZPŁATNE I ULGOWE

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych Gminną Komunikacją Autobusową uprawnieni są:

 • dzieci do lat 7
 • dzieci i młodzież ucząca się do lat 21
 • dorośli powyżej 66 lat
 • członkowie rodzin posiadających:  

  - ważną Kartę Dużej Rodziny w liniach szkolno-dowozowych 80-89

           - ważną Kartę Rodzina Plus w liniach strefowych 907/909/927/933/947

Do korzystania z przejazdów ulgowych Gminną Komunikacją Autobusową uprawnieni są:

 • studenci
 • uczniowie szkół policealnych do lat 24
 • renciści i emeryci
 • inni pasażerowie określeni w Uchwale taryfowej Rady Miejskiej Kąty Wrocławskich
 • strefy