03/06/2024

Raport o stanie gminy za rok 2023

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie Realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2022 roku poz. 559 z późń.zm) przedstawiamy Raport o stanie Gminy Kąty Wrocławskie za rok 2023. Raport ten będzie rozpatrywany przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich podczas sesji...
05 Lipca, 2023

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Jaszkotla w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka Jaszkotle na wieś Jaszkotle.

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Jaszkotla w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka Jaszkotle na wieś Jaszkotle.   Konsultacje zostały przeprowadzone poprzez bezpośrednie, otwarte spotkanie z mieszkańcami w postaci zebrania wiejskiego w dniu 04.07.2023 r. w świetlicy wiejskiej    w Gądowie o godz. 18.00. Zebranie odbyło się w II terminie - po upływie 30 min. Podczas zebrania uprawnieni do głosowania otrzymali ankietę konsultacyjną ze skierowanym do mieszkańców pytaniem: „Czy jesteś za zmianą miejscowości Jaszkotle z przysiółka na wieś”. W konsultacjach wzięło udział 8 osób. liczba głosów ważnych – 8 liczba głosów nieważnych – 0   Stwierdza się, iż w wyniku przeprowadzonych konsultacji mieszkańcy miejscowości Jaszkotla wypowiedzieli się za zmianą rodzaju miejscowości Jaszkotle  z „przysiółek  na  wieś”, za było 7 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
27 Września, 2022

Szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”.

Zapraszamy na szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”. Interdyscyplinarne szkolenie prowadzone przez ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa ma na celu wsparcie podmiotów lokalnych w procesie codziennego zarządzania dziedzictwem. Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zajmujących się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym: - pracowników instytucji kultury, - przedstawicieli organizacji pozarządowych, - przedsiębiorców, - właścicieli zabytków, - środowisk konserwatorskich. Szkolenie odbędzie się w formie on-line, w trybie modułowym.
23 Września, 2013

Zaproszenie do „Cichej Doliny” w Kątach Wrocławskich

Z przyjemnością informujemy, że w gminnym parku o wdzięcznej nazwie „Cicha Dolina” została utworzona ścieżka przyrodniczo-edukacyjna. Aby dotrzeć do ścieżki należy ulicą Sobótki udać się na Żwirownię – jest to miejsce dobrze znane kąteckim wędkarzom oraz miłośnikom długich spacerów. Trasa ścieżki rozpoczyna się przy zbiorniku wodnym, następnie biegnie wzdłuż ściany lasu i przechodzi na pola   położone między lasem i Bystrzycą gdzie znajdują się fragmenty starorzeczy. Dalej kieruje się drogą wzdłuż rzeki do miejsca gdzie Bystrzyca krzyżuje się z Czarną Wodą. Ostatnie tablica informacyjna została usytuowana przy drodze prowadzącej z doliny do wiaduktu nad autostradą. Na trasie znajdziemy dziesięć kolorowych tablic informujących o bogactwie przyrodniczym i kulturowym naszej Gminy. Ścieżkę opracowali pracownicy  Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych wspólnie z pracownikami Gminy. Również koszty jej urządzenia zostały poniesione wspólnie. 
24 Czerwca, 2013

Odsłonięcie pomnika Polskiego Fiata 125p na stacji benzynowej przy A4

22 czerwca na stacji bezynowej BP przy autostradzie A4 został odsłonięty pomnik Fiata 125p upamietniający 40. rocznice bicia rekordu prędkości. W uroczystości uczestniczył Burmistrz Antoni Kopeć, które wspólnie z kierowcami, którzy bili rekord odsłonił pomnik upamietniający wyczyn Polskiego Fiata.
10 Czerwca, 2013

22 czerwca - jubileusz światowych rekordów Polskiego Fiata 125p

Zapraszamy do udziału w uroczystościach związanych z jubileuszem światowych rekordów Polskiego Fiata 125p. Impreza odbędzie się w sobotę 22 czerwca. Na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, przy stacji benzynowej BP obok znajzdu na A4 o godzinie 14 nastąpi odłonięcie pomnika światowych rekordów Polskiego Fiata 125p. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, w szczególności miłośników motoryzacji i rajdów do udziału w tym ciekawym wydarzeniu. Historia polskich rekordów świata Strona organizatora imprezy Program Jubileuszu światowych rekordów Polskiego Fiata 125p22 czerwca 2013 r.

Strony