Szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”.

27/09/2022

Szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”.

Zapraszamy na szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”.
Interdyscyplinarne szkolenie prowadzone przez ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa ma na celu wsparcie podmiotów lokalnych w procesie codziennego zarządzania dziedzictwem.
Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zajmujących się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym:
- pracowników instytucji kultury,
- przedstawicieli organizacji pozarządowych,
- przedsiębiorców,
- właścicieli zabytków,
- środowisk konserwatorskich.
Szkolenie odbędzie się w formie on-line, w trybie modułowym. Obowiązuje rejestracja na poszczególne moduły.
Linki rejestracyjne:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt:
Aleksandra Chabiera: achabiera@nid.pl
Anna Kozioł: akoziol@nid.pl
Autor: 
Anna Sowa