20/05/2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie...

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE w sprawie planowanych konsultacji społecznych dotyczących funkcjonowania publicznego autobusowego transportu zbiorowego w Gminie Kąty Wrocławskie   Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)...