Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie
20/03/2024

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

Informuje się, że w ramach trwającej budowy świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie, wykonano dotychczas podbudowę z betonu podkładowego, zbrojenie stóp i ław fundamentowych; trwa deskowanie ław fundamentowych. Na najbliższy piątek planowane jest przeprowadzenie betonowania ław.

W dniu 04.03.2024 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZIT WroF), opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania, na której znalazło się m.in. niniejsze zadanie inwestycyjne, zgłoszone przez Gminę Kąty Wrocławskie.  Całkowita wartość projektu zgłoszonego do dofinansowania wynosi 4 030 450,11 zł, przy kwocie przyznanego dofinansowania w wysokości 2 302 193,10 zł. Aktualnie trwają prace przygotowawcze w zakresie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.