Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie
03/04/2024

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

W ramach budowy świetlicy w Sadkowie, zabetonowano ławy i stopy fundamentowe oraz wykonano izolacje poziome i pionowe ław i stóp fundamentowych.

W ramach otrzymanego na realizację zadania dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZIT WroF), nadal trwają prace przygotowawcze w zakresie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.