Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie
11/04/2024

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

W ramach budowy świetlicy w Sadkowie, trwają roboty murarskie dotyczące ścian fundamentowych.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZIT WroF).