Budowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

akt podpisania umowy
23/05/2023

Budowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

W dniu dzisiejszym w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu podpisane zostały umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania zadania pn. „Projekt oraz budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Krzeptowie”. W ramach programu priorytetowego 5.6.2 „Budownictwo Energooszczędne Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej na realizację zadania przyznane zostało Gminie dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie: 13 177 335,00 zł oraz w formie dotacji w kwocie: 8 784 890,00 zł.