Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełcznica

16/02/2024

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełcznica

W dniu 15.02.2024 r. został ogłoszony przetarg w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełcznica”. Zakres realizacji inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie całej miejscowości. Zostanie wykonanych ok. 5,7 km sieci grawitacyjnych wraz z odcinkami kanalizacyjnymi do granicy działek w celu umożliwienia podłączenia do kanalizacji wszystkich budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej zlokalizowanych w miejscowości. Zostaną wykonane 2 przepompownie ścieków wraz z przyłączami wody i prądu oraz zagospodarowaniem terenu. Ścieki z Pełcznicy będą przepompowywane rurociągami tłoczonymi o łącznej długości ok. 1,4 do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Kątach Wrocławskich. Planowany termin realizacji inwestycji do 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót.

Na realizację inwestycji Gminie Kąty Wrocławskie zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8.000.000,00 zł.