Budowa Sali gimnastycznej w ramach Budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie

05/03/2024

Budowa Sali gimnastycznej w ramach Budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie

W dniu 29 lutego 2024 r Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę przyznającą pomoc finansową w formie dotacji celowej w ramach programu "Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej" w roku 2024 r. Do programu zakwalifikowało się 25 jednostek samorządu terytorialnego z regionu Dolnego Śląska, w tym również Gmina Kąty Wrocławskie, której przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa Sali gimnastycznej w ramach Budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie. 

Celem programu „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej" jest rozwój bazy i obiektów sportowych na Dolnym Śląsku zapewniających odpowiednie warunki dla szkolenia i treningu sportowców, organizacji zawodów oraz zapobieganie procesom utraty wartości użytkowej istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym.