Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy

zestaw zabawowy - teren rekreacyjny w Rybnicy
10/05/2023

Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy

Trwają prace przy budowie terenu rekreacyjnego w Rybnicy - montowane są urządzenia zabawowe. Wykonawcą inwestycji jest firma ROYAL PLAY z Małkini Górnej. Wartość robót budowlanych - 207.750,00 zł brutto. W ramach zadania oprócz urządzeń zabawowych na terenie objętym inwestycją, posadowiony zostanie kontenerowy budynek gospodarczy. Sołectwo ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiło altanę, która na zagospodarowywanym terenie, również znajdzie swoje miejsce.