Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

wejście główne do części szkolnej obiektu ZSP w Krzeptowie
11/04/2024

Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

W związku z budową Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie informuje się o aktualnym stanie zaawansowania robót:

- trwają roboty wykończeniowe w ramach których: zakończono układanie wykładzin podłogowych, na ukończeniu jest wykonywanie podwieszanych sufitów, na ukończeniu jest licowanie płytkami ścian i podłóg, trwa montaż płycinowych drzwi wewnętrznych, trwają wykończeniowe prace malarskie na całym obiekcie, wykonano scenę w auli, 

- zakończono układanie instalacji sanitarnych, trwa biały montaż,

- trwa wykonywanie podłączeń central wentylacyjnych,

- zakończono układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, trwa biały montaż,

- ułożona została instalacja elektryczna i teletechniczna pod system BMS, trwa montaż oprzyrządowania,

- na ukończeniu są roboty przy wykonywaniu parkingów przed wejściem głównym do obiektu - południowa strona obiektu,

- zakończono wykonywanie sali gimanstycznej wraz z wyposażeniem stałym sportowym i trybuną,

- wykonane zostały boiska wielofunkcyjne i do koszykówki wraz z piłkochwytami i montażem wyposażenia; pozostało do wykonania malowanie linii boiskowych,

- rozpoczęto prace przy budowie bieżni,

- trwają prace przy formowaniu terenów zielonych.

Zadanie dofinansowane w formie pożyczki i dotacji ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: 5.6 Budownictwo Energooszczędne Część 2) PUSZCZYK - Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej. 

Dotychczas Gmina w związku z realizacją inwestycji otrzymała z przyznanego dofinansowania trzy raty dotacji w łącznej kwocie – 6 604 526 zł oraz pożyczki w łącznej kwocie – 7 790 199 zł.  W marcu br. Gmina wystąpiła z wnioskami o przekazanie IV raty dotacji w kwocie - 1 717 733,90 zł oraz pożyczki w kwocie - 4 693 190,87 zł.

Gmina Kąty Wrocławskie w dniu 26.03.2024 r. zawarła umowę z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Gminy Kąty Wrocławskie - budowy sali gimnastycznej powstałej w ramach Budowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie. Kwota przyznanego dofinansowania - 500 000 zł i została Gminie przyznana z budżetu Województwa w ramach programu pn. "Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej" w 2024 r.

          

Jednocześnie informuje się, że trwa postępowanie przetargowe na dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia kuchennego, realizowanego w ramach zadania: "Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie - wyposażenie zaplecza kuchennego". Na wyposażenie zaplecza kuchennego Aglomeracja Wrocławska przyznała Gminie dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 240 000 zł.