Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie

zdjęcie przedstawia ściany fundamentowe przebudowywanej i rozbudowywanej szkoły w Sadkowie
18/07/2016

Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie

„Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną”

W drugiej połowie maja br. ruszyła rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie wraz z przebudową istniejącego budynku oraz dobudową sali sportowej, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w systemie niskoenergetycznym. Inwestycja przebiegać będzie w trzech etapach: 1 – budowa nowej części obiektu; 2 - remont i modernizacja istniejącego budynku szkoły; 3 – budowa części sportowej. Planowane jest dopuszczenie do użytkowania nowej części dydaktycznej z etapu I - we wrześniu 2017 roku, natomiast roboty na pozostałych dwóch etapach powinny zakończyć się  do lipca 2018 roku.

Wykonawcą jest konsorcjum firm: P.P.B. „PREFABET- Białe Błota” oraz „AXYO.PL” , które zgodnie z założonym harmonogramem realizuje zadanie. Obecnie wykonawca wyciął niezbędne drzewa, usunął humus, wykonał wykopy pod fundamenty, zakończył część ław i stóp fundamentowych wraz z ich izolacją, oraz wylał chudziaka w etapie I inwestycji.  Mamy nadzieje, że wykonawca  w pełni wykorzysta sezon letni i zrealizuje maksimum prac w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych.

zdjęcie przedstawia ściany fundamentowe przebudowywanej i rozbudowywanej szkoły w Sadkowie