Remont świetlicy w Zabrodziu

sufit w sali głównej świetlicy w Zabrodziu
22/05/2023

Remont świetlicy w Zabrodziu

W ramach trwającego remontu pomieszczeń świetlicowych w Zabrodziu, obecny stan zaawansowania prac wygląda następująco:

- wykonano tynki renowacyjne w całym lokalu,

- wyczyszczono sufit w głównej sali świetlicowej,

- przemalowano stalowe belki stropowe w głównej sali świetlicowej - sufit pozostanie odkryty,

- trwają przygotowania podłoży pod układanie terakoty we wszystkich remontowanych pomieszczeniach,

- trwają przygotowania podłoży pod układanie glazury w pomieszczeniu kuchennym i WC.

W sanitariatach, pomieszczeniu kuchennym i części sali głównej świetlicy - odtworzono historyczne sklepienia łukowe.