Remont dawnego kościoła ewangelickiego

zdjęcie przedstawia dawny kościół ewangelicki w trakcie remontu
28/06/2017

Remont dawnego kościoła ewangelickiego

Informujemy, iż podpisana została umowa z Wykonawcą zadania pn. „Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I”. Przekazany został Wykonawcy plac budowy.

Przedmiotem zadania jest remont i przebudowa budynku dawnego kościoła ewangelickiego i jego adaptacja na potrzeby biblioteki i Regionalnej Izby Pamięci w Kątach Wrocławskich Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie placu pomiędzy budynkiem dawnego kościoła i budynkiem ratusza. Prace w tym zakresie obejmą budowę i wymianę sieci kanalizacji deszczowej, wykonania nowej nawierzchni oraz elementów małej architektury (tj. montaż siedzisk z bloków granitowych i witryn informacyjnych). Umowny termin zakończenia prac to 30.06.2018r.

Edyta Kmiecik

zdjęcie przedstawia dawny kościół ewangelicki w trakcie remontu

zdjęcie przedstawia dawny kościół ewangelicki w trakcie remontu