Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej

Widok na wyremontowaną zachodnią pierzeję Rynku
03/04/2024

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej”, po remoncie sieci wodociągowej gazowej i kanalizacji deszczowej wykonano nawierzchnie jezdni - w południowej części Rynku wraz z miejscami postojowymi, ul. L. Okulickiego, ul. T. Kościuszki i ul. Parkowej. Na terenach rekreacji zaplanowanych na plantach, przygotowano podłoże pod montaż małej architektury oraz urządzeń zabawowych, wykonano nasadzenia w przygotowanych rabatach i uzupełniono aleje drzew o nowe nasadzenia. Na plancie północnej trwa budowa skateparku, natomiast  na płycie Rynku  wykonano nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz wykonano nawierzchnię z kamienia polnego. Obecnie trwa układanie nawierzchni chodników z płyt granitowych, na zamkniętej dla ruchu części Rynku.

Z dniem jutrzejszym zostaje wprowadzona nowa organizacja ruchu w obrębie przestrzeni Rynku, a dotycząca ulic T. Kościuszki i C. K. Norwida. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie do dnia 19.04.2024 r. - patrz załącznik.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Elektrotim S.A. z Wrocławia (lider) oraz MABUD s.c. z Wrocławia (Partner).

Na wykonanie tego zadania Gminie przyznane zostało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla Dolnego Śląska w wysokości 12 350 000 zł, z czego w 2023 r. Gmina otrzymała kwotę w wysokości 1 749 999,22 zł.