Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej

Widok na zrewitalizowaną płytę Rynku w Kątach Wrocławskich
19/04/2024

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej

W ramach trwającej rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich, zakończono układanie nawierzchni płyty głównej rynku, zlokalizowanej od strony zachodniej ratusza wraz z dokonaniem nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej. Pozostawiono drzewa dotychczas rosnące w rynku, które są w dobrym stanie fitosanitarnym, z przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych.

W obszarze północnej planty, na ukończeniu jest wykonywanie skateparku, rozpoczęto kształtowanie przestrzeni zaplanowanych placów zabaw, w szczególności wyznaczono rabaty wraz z dokonaniem nasadzeń, posadowieniem pierwszych elementów małej architektury oraz pylony pod zaplanowane linarium.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Elektrotim S.A. z Wrocławia (lider) oraz MABUD s.c. z Wrocławia (Partner).

Na wykonanie tego zadania Gminie przyznane zostało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla Dolnego Śląska w wysokości 12 350 000 zł, z czego w 2023 r. Gmina otrzymała kwotę w wysokości 1 749 999,22 zł.