Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie

Świetlica w Szymanowie po rozbudowie i zmianie lokalizacji
06/03/2024

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie

W ramach inwestycji w miejscowości Szymanów zrealizowano powiększenie istniejącego obiektu kontenerowego świetlicy, o jeden moduł o powierzchni 15 m2, powiększając tym samym wielkość pomieszczenia świetlicowego. Jednocześnie w ramach robót, została zmieniona lokalizacja całego obiektu, która została uzgodniona z przedstawicielami sołectwa Szymanów. Ponadto w ramach prowadzonych robót budowlano-montażowych wykonano wymianę zniszczonych elementów podłogi oraz wymieniono wykładzinę podłogową PCV w starej części obiektu. Na obiekcie zamontowano dach w konstrukcji drewnianej, który pokryto blachodachówką. Budynek zakotwiono w gruncie przez zastosowanie betonowych stóp fundamentowych. Wykonano również niezbędnych zmian w trasach przyłączy wod-kan i energetycznego, zasilających rozbudowywany obiekt.

Wykonawcą robót jest firma Euro - Eco Sp. z o.o. z Wrocławia, z którą została zawarta umowa o wartości 119 617,50 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych.