Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie

Kontenerowa świetlica w Szymanowie po rozbudowie
19/03/2024

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie

W miniony piątek, 15.03.2024 r., w obecności Sołtysa, przedstawicieli UMiG oraz wykonawcy, dokonano odbioru końcowego inwestycji „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu”. W tej chwili obiekt ma 46 m2 powierzchni, wymienioną podłogę oraz wykładzinę PCV. Wykonano także szeroki spocznik przed drzwiami wejściowymi ułatwiający wejście do budynku. Uprzątnięto teren po robotach budowlanych oraz zasiano trawę. Wartość zadania wyniosła 119 617,50 zł i jest to zadanie współfinansowane środkami z funduszu sołeckiego Szymanowa.