Uroczyste otwarcie drogi - I etap Kąty Wr. - Stoszyce

Zdjęcie przedstawia uroczyste otwarcie drogi - I etap Kąty Wr. - Stoszyce
02/06/2016

Uroczyste otwarcie drogi - I etap Kąty Wr. - Stoszyce

W dniu dzisiejszym nastąpiło uroczyste otwarcie drogi zrealizowanej w ramach I etapu budowy drogi łączącej Stoszyce z Kątami Wrocławskimi. W uroczystości wzięli udział m.in. Burmistrz Antoni Kopeć, Zastępca Burmistrza Mieczysław Reps, Sekretarz Gminy Lucyna Garbaczonek, inwestorzy i prezes firmy Górażdże Kruszywa.
 
Inwestycja drogowa łącząca Kąty Wrocławskie ze Stoszycami jest początkiem dużego dwuetapowego projektu. Etap pierwszy to eksploatacja złóż kruszyw w Stoszycach, na którą firma Kruszywa Agroblok Sp. z o. o. S. K-A. podpisała umowę z Górażdże Kruszywa Sp. z o. o. Rozpoczęcie wydobycia planowane jest wkrótce po zakończeniu budowy drogi i zakładu przeróbczego, czyli w październiku 2016r. Etap drugi to rekultywacja kopalni, w miejscu której powstaną akweny wodne zasilane czystymi wodami gruntowymi. Zagospodarowanie pierwszego z nich odbywać się będzie sukcesywnie od roku 2017, do roku 2020. Docelowo planowane są cztery zbiorniki wodne, o łącznej powierzchni ok. 150 ha. Tereny wokół jezior zaaranżowane zostaną pod funkcję budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, letniskowego, obiekty rekreacyjne i sportowe.