Zakończono remont ulicy ul. Polnej w Samotworze

Nowy wygląd ulicy Polnej
13/08/2021

Zakończono remont ulicy ul. Polnej w Samotworze

Zakończone zostały prace remontowe ulicy Polnej w Samotworze. 
Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni ze starej kostki kamiennej na nawierzchnię asfaltową. Dodatkowo wzmocniona została podbudowa i wykonana korekta krawężników. Do utwardzenia pobocza wykorzystane zostały odzyskane materiały kamienne.
Prace polegały również na udrożnieniu kanalizacji odwodnieniowej, korekcie wpustów deszczowych oraz regulacji infrastruktury towarzyszącej.