Zgłoś zdarzenie

Zachęcamy Państwa do przekazywania informacji pocztą elektroniczną o zaistniałych sytuacjach, takich jak awarie oświetlenia ulicznego, uszkodzenia nawierzchni drogi, oznakowania, uszkodzenia ławek lub wyposażenia placów zabaw pocztą elektroniczną, co umożliwia przekazanie informacji bezpośrednio do pracowników odpowiednich wydziałów urzędu również poza godzinami pracy. Prosimy o kierowanie zgłoszeń zgodnie z opisem na niżej wymienione adresy poczty elektronicznej:

gk@katywroclawskie.pl – zgłoszenia nieświecących lamp ulicznych

awaria oświetlenia /nie świeci cała ulica – prosimy o podanie miejscowości i ulicy;

nieświęcące lampy w treści wiadomości prosimy o podanie miejscowości, ulicy, numer słupa lub budynku, przy którym stoi lampa.

Pomocne będzie zamieszczenie zdjęcia w treści powiadomienia lub bardziej szczegółowego opisu (oprawa nie świeci, zapala się i gaśnie, ciąg lamp nie świeci lub cała miejscowość, lampy palą się w dzień, uszkodzony słup itp.).

osir@katywroclawskie.pl – zgłoszenia bezpańskich zwierząt domowych lub drzew stanowiących zagrożenia na terenach zielonych

zgłoszenia bezpańskich zwierząt domowych - podając miejsce ich przebywania;

drzew stanowiących zagrożenie na terenach zielonych z podaniem lokalizacji i krótkiego opisu zaobserwowanego zagrożenia (nadłamana gałąź, złamane drzewo);

wop@katywroclawskie.pl – zgłoszenia uszkodzeń wyposażenia placów zabaw/ławek

– uszkodzenie wyposażenia placu zabaw – w treści wiadomości prosimy o wskazanie miejscowości i ulicy oraz informacji co jest uszkodzone np. ławka/ślizgawka, pomocne będzie zamieszczenie zdjęcia;

dt@katywroclawskie.pl – zgłoszenia zniszczonej infrastruktury drogowej (znaku, przepusty, chodniki, sygnalizacja drogowa itp.), uszkodzona nawierzchnia drogi czy mostu, a także zimowe oblodzenia, zarośnięte pobocza, złamane drzewa, zasłonięcie przez gałęzie drzew oświetlenia ulicznego oraz znaków drogowych itp.

Prosimy o zmieszczenie szczegółowego opisu w zgłoszeniu czego dotyczy oraz dokładnej lokalizacji w celu ułatwienia szybkiej weryfikacji oraz naprawy, dodanie zdjęcia z miejsca usterki, bardzo pomocne będzie dołączenie do powiadomienia zdjęć.

UWAGA! Zgłoszenia nie są wnioskami formalnymi tylko informacją dla pracowników UMiG o zaistnieniu konieczności interwencji. Wnioski formalne adresowane do władz gminy należy przesyłać drogą tradycyjną na adres urzędu, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, email: urzad@katywroclawskie.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

grafika przedstawia człowieka wskazującego w piktogramy