1613 r.

Wzniesiono wieżę miejską- symbol siły władzy mieszczańskiej.