1817 r.

Wprowadzono do miasta stały garnizon i odtąd co roku odbywały się manewry wojskowe.