1822 r.

Połączono miasto drogą z Pełcznicą, rok później powstała utwardzona droga do Krobielowic.