1829 r.

Powstały pierwsze mapy miasta, wykonane po pomiarach królewskiego geodety, którego wizyta w mieście była ważnym wydarzeniem.