Aktualności

Aktualności
10/08/2022

Tymczasowa Organizacja Ruchu Drogowego - Rewitalizacja Rynku

10/08/2022

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

08/08/2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr GiGN.6845.70.2022/1

08/08/2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr GiGN.6845.81.2022/2 Krobielowice, Cesarzowice, Kąty Wrocławskie.

08/08/2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr GiGN.6845.63.2022/2 udział w dz. nr 3/3 AM-6 i 9/35 AM-18 Kąty Wrocławskie.

08/08/2022

„Integracja i aktywizacja szansą na rozwój”

05/08/2022

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

05/08/2022

Ogłoszenie o przetargu nr GiGN.6845.64.2022/9 Skałka dz. 199.

05/08/2022

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nr GiGN.6845.69.2022/6 Kąty Wrocławskie cz. dz. 39 AM-24.

05/08/2022

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nr GiGN.6845.73.2022/5 Wojtkowice dz. 96.

05/08/2022

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nr GiGN.6845.72.2022/4 Małkowice dz. 215

05/08/2022

"Laboratoria Przyszłości" w Kątach Wrocławskich!

05/08/2022

Oferta pracy - bibliotekarz

05/08/2022

"Powiatowe spotkania ze śpiewem do ostatniej zwrotki"

04/08/2022

Bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie dla firm na lata 2021-2027”

Strony