I sesja Gminnej Rady Seniorów

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: I sesja Gminnej Rady Seniorów

W dniu 06.11.2015 r. przy udziale Burmistrza Miasta i Gminy Pana Antoniego Kopcia, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Pana Jarosława Wojciechowskiego oraz Z-cy Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Sebastiana Kotlarza w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie odbyła się I inauguracyjna Sesja Rady Seniorów. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Pan Jarosław Wojciechowski, który przekazał prowadzenie sesji najstarszemu wiekiem seniorowi Panu Marianowi Gajdzie. Następnie radni złożyli uroczyste ślubowanie a Burmistrz Miasta i Gminy Antoni Kopeć wręczył akty nominacji.

Podczas obrad, w drodze głosowania, wyłoniono Przewodniczącego Rady Seniorów, którym została Pani Krystyna Horak, dwóch Zastępców Przewodniczącego – Panią Małgorzatę Bacajewską i Ewę Walerzak oraz Sekretarza Rady Seniorów – Panią Mariannę Stachurską.

Po wyborach prowadzenie obrad zostało przekazane nowej Przewodniczącej Rady Seniorów Pani Krystynie Horak, która podziękowała za okazane jej zaufanie. Ustalono, że spotkania Rady Seniorów od stycznia 2016 r. będą odbywały się raz na kwartał, a następne ustalono na dzień 11.12.2015 r.  

Zarówno Pan Burmistrz jak i Przewodniczący Rady oraz Zastępca Przewodniczącego pogratulowali nowo wybranym Radnym wyboru i zadeklarowali chęć współpracy z Radą Seniorów.

  

Data publikacji: 
09/11/2015 - 14:37
Autor:
Ewa Figas
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?