2023 ROK

    Zadania publiczne przyjęte do realizacji w 2023 r. w ramach inicjatywy lokalnej :

1. Zadanie pt. "Wykręć sobie zdrowie", wsparcie finansowe Gminy Kąty Wrocławskie 4.000,00 zł,

2. Zadnie pt. "Marsz Wszystkich Świętych", wsparcie finansowe Gminy Kąty Wrocławskie 2.300,00 zł

3. Zadanie pt. "Wigilijna kuchnia naszych pradziadów", wsparcie finansowe Gminy Kąty Wrocławskie 2.000,00 zł