2024 ROK

    Zadania publiczne przyjęte do realizacji w 2024 r. w ramach inicjatywy lokalnej :

1. Zadanie pt. "Warsztaty edukacyjne dla seniorów z Gminy Kąty Wrocławskie", wsparcie finansowe Gminy Kąty Wrocławskie 7.450,00 zł,